Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Internacionalni studentski klub “Ibn Sina” održao je otvorenu panel-diskusiju povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci

Internacionalni studentski klub “Ibn Sina” je dana 9.2. 2024. godine u prostorijama biblioteke Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” održao otvorenu panel-diskusiju povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci kojeg UNESCO zvanično i godišnje obilježava
11. februara. Na ovom studentskom panelu, sa očekivanim ishodom novih saznanja o zastupljenosti naučnica, status ženskoga naučnog svijeta u Palestini, politološkom i filozofskom planu djelovanja naučnica diljem historije do danas, kao i sa osvrtom na kulturnohistorijski, civilizacijski i književnoumjetnički kontekst naučnica i spisateljica-kritičarki u humanističkim oblastima prisutni su imali priliku da svjedoče upečatljivom obnavljanju diskursa o problematici žena i djevojaka u nauci.
Na ovom studentskom panelu uz predsjedavanje prof. dr. Shahab Yar Khana, nadzornika Studentskog kluba, članovi panela su se osvrnuli na opća pitanja o temama djelovanja naučnica na planu ljudske historije i savremenosti, te svakog relevantnog
naučnoistraživačkog konteksta.
Uvodnom rječju prof. dr. Shahab Yar Khan, nadzornik Studentskog kluba i profesor na Filozofskom fakultetu, UNSA, osvrnuo se na književnoumjetničku kontekstualizaciju problema s kojima su se žene suočavale diljem historije u okvirima stvarnosti, filozofskih i etičkih paradigmi koje su utjecale na uslove za ostvarenje pokreta emancipacije i obrazovanosti novih naučnica. U okviru svoga istraživačkog područja, prof. dr. Shahab Yar Khan je ukratko istakao Shakespeareansku i opću književno-kulturološku prediktivnost i deskriptivnost temeljnih odlika obrazovanja u pogledu na naučnice i spisateljice.
Studentica Filozofskog fakulteta UNSA Almedina Begović predstavila je problematiku diskursa (pod)zastupljenosti naučnica u visokoobrazovnim institucijama i akademskoj zajednici kroz prizmu socioloških studija. Potom, Rijad Ahmetović, student Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke, IBU, istakao je ključne odlike ravnopravnosti spolova u Palestini.
Nakon toga, putem videozapisa, Amina Hadžić, studentica Filozofskog fakulteta, UNTZ, govorila je o politologinji i naučnici filozofije Hanni Arendt, a posebice i o njenom značajnom doprinosu naučnome diskursu.
Zatim, studentica Fakulteta političkih nauka UNSA, Merima Buljubašić, izlagala je o naučnicama koje su ostvarile poseban historijski utisak na orijentalno-islamsku civilizaciju uz pogled na Fatimu, kćerku islamskog poslanika Muhammeda (s.a.w.s) kao na etičku okosnicu
niza orijentalno-islamskih naučnica.
Naposlijetku, predsjednik Studentskog kluba i student Filozofskog fakulteta UNSA, Emin Čamo, obuhvatno je govorio o široj temi naučnica i spisateljica pri historijskoj smjeni civilizacija ističući važna i ključna naučna postignuća, otkrića i imena u historijskoj
hronologiji svjetskih i poznatih naučnica i spisateljica.
Nakon izlaganja, prisutni su imali priliku ostaviti komentare o izloženim temama, te postaviti pitanja članovima studentskoga panela.
Moderator ovog programa je bio Emin Čamo, student filozofskog fakulteta, UNSA.

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *