Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

ZNAKOVI VREMENA

Status:  aktivan

ISSN 1512-5416 (print)

ISSN 2303-6826 (online)

Kontakt: NAUČNOISTRAŽIVAČKI INSTITUT “IBN SINA”
Potok 24, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: znakovi.vremena@ibn-sina.net
URL: www.ibn-sina.net/znakovi-vremena

Upute za autore

Upute recenzentima

Obrazac za recenziju

Impressum

Periodični naučnoistraživački časopis “Znakovi vremenaˮ je osnovan 1997. godine, s ciljem aktueliziranja i afirmiranja novih tema u oblasti humanističkih nauka. Časopis izlazi zahvaljujući saradnji nekolicine iranskih i bosanskohercegovačkih istraživača i intelektualaca na čelu sa glavnim urednikom prof. dr. Rusmirom Šadićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Redakcija časopisa, u skladu s trenutnim potrebama prostora Balkana, vrši odabir tema za svaki broj. Uglavnom je riječ o temama iz oblasti filozofske misli, islamskog gnosticizma, kulturnog dijaloga, perzijskog jezika i književnosti, međunarodnih odnosa, te društveno-političkih studija Balkana.

Do sada su objavljena 93 broja časopisa na bosanskom jeziku sa više od 1000 naučnih i stručnih radova bosanskohercegovačkih, iranskih, te autora i istraživača iz drugih dijelova svijeta.

Časopis “Znakovi vremenaˮ je do sada nagrađivan dva puta, 2011. i 2023. godine, i predstavljen je na Međunarodnom sajmu knjiga u Sarajevu kao vodeći časopis na polju humanističkih nauka.

Ovaj naučnoistraživački časopis ispunjava uslov otvorenog pristupa. On je besplatno dostupan čitaocima u svojoj online formi. Korisnicima je žurnal dostupan za čitanje, preuzimanje, kopiranje, printanje, pretraživanje ili online povezivanje članaka, i čitavog teksta svakog izdanja istraživačkog časopisa. Čitaocima nije obavezno da se konsultuju sa redakcijom, izdavačem, ili istraživačima koji su pisali za izdanja ovog časopisa.

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr. Rusmir Šadić (Filozofski fakultet, Univerziteta u Tuzli)

Redakcija

Rešid Hafizović, (Fakultet islamskih nauka, Univerziteta u Sarajevu)
Dinani Ebrahim (Filozofski fakultet, Univerzitet Teheran)
Mubina Moker (Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo)
Amina Šiljak-Jesenković (Orijentalni institut, Univerziteta u Sarajevu)
Namir Karahalilović (Filozofski fakultet, Univerziteta u Sarajevu)
Sedad Dizdarević (Islamski pedagoški fakultet, Univerziteta u Zenici)
Osman Softić (vanjskopolitički analitičar)
Shahab Yar Khan (Filozofski fakultet, Univerziteta u Sarajevu)
Hrvoje Jurić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Željko Kaluđerović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
Dejan Donev (Institut za Filozofiju, Filozofski fakultet, Skoplje)

Arhiva

1 2 3 4 5 7 8 9 10