Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Perzijsko-bosanski rječnik

Naslov: PERZIJSKO-BOSANSKI RJEČNIK Autori: Dr. Mubina Moker, Mr. Đenita Haverić Izdavač: Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ Za izdavača: Mr. Mohammad Bagher Soleimaniamiri Lektori: Prof. dr. Senahid Halilović, Mr. Fuad Hadžimehmedović Korektori: Hajra Husejnović-Polovina, Amina Hasanović Urednik: Prof. dr. Mohammadjavad Pirmoradi

Grafička priprema teksta i prijelom: Rashid Edib Huseinagić Saradnici: Mr. Saeid Abedpour, Muhamed Ahlaki, Mirela Avdić, Senka Bešlić, Elma Brajlović, Esad Čančar, Munir Drkić, Senida Druškić, Alma Hadžiosmanović, Darijuš Halilpurazer, Nezira Harbaš, Nermin Hodžić, Hajra Husejnović-Polovina, Muamer Kodrić, Amra Međuseljac, Dženana Pekmezović, Mehdi Pur, Azra Smajlović, Edin Spahić, Belma Subašić, Jasna Šatara Tiraž: 1000 komada. Da biste skinuli 50 stranica rječnika kliknite ovdje

Tags: