Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Život i djelo Seida ef. Strika

UDK 28:929 STRIKA S

Autor

Senella Krehić-Fočak

Sažetak

U radu su predstavljeni život i djelo poznatog derviša i sufije, profesora Seida Strika. Pored osnovnih biografskih podataka, rad se posebno bavi člancima, u smislu analiziranja od kojih su neki ostali neobjavljeni, pripremljeni za štampu i sl. Tematika koju je Strik obrađivao, daje uvid u širinu tema koje je obrađivao, a koje se odnose na islamsko-tesavvufska pitanja, tradiciju, kulturu, historiju, nauku. Detaljna obrada svih tema, o čemu je Strik ostavio pisanu zaostavštinu u obliku članaka bi zahtijevala mnogo širu studiju, pa su ovdje obrađene samo neke od njih, Nastojanje da se predstavi njegov pogled na tesavvuf i tarikat, prezentirano je kroz nekoliko njegovih radova, koji se bave tom tematikom, zatim tradicijom i njegovanjem muslimanskih obreda u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno kroz članak koji sublimira njegov stav o tesavvufu, kao i oni o pojedinim derviškim redovima, specifičnostima interpretacije i čuvanja tradicije ilahija čime se bavi drugi dio rada, odnosno prenošenje / slušanje i učenje ilahija na čiju originalnost je Strik stavljao poseban akcenat. Evidentno pridajući veliki značaj teoretskoj podlozi poznavanja materije, isticao se načinom interpretacije – izvođenja ilahija i tumačenjem prema kojem su njegovi ciljevi bili čuvanje autentičnosti i čuvanje od zaborava naglašavajući značaj emocija. Očuvanje vrijednosti koji se ubrajaju u univerzalna znanja, prezentiranje tesavvufa i tarikatskog načina življenja, u sklopu tradicije bosanske kulture, tolerantni duh koji je prožimao napore da se ovo dovede do ostvarenja značajno su obilježili njegov radni i ljudski vijek.

Ključne riječi

Seid Strik, tesavvuf, tarikat, tradicija, ilahije, Bosna i Hercegovina

URL: /zivot-i-djelo-seida-ef-strika/

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *