Dr. Kazem Zoghi Barani – Američka geopolitika na Zapadnom Balkanu

Webinar: “Zalazak i pojava velesila u međunarodnom poretku” Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” 23.11.2020. Dr. Kazem Zoghi Barani Američka geopolitika na Zapadnom Balkanu Ono o čemu ću govoriti tiče se američke geopolitike na Zapadnom Balkanu. Naravno, u onoj mjeri u kojoj možemo imati valjanu sliku o geopolitičkoj pozicije jedne zemlje. U tom smislu, analiza regionalnih politika …

Dr. Kazem Zoghi Barani – Američka geopolitika na Zapadnom Balkanu Pročitaj više »