Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Studentski klub “Ibn Sina” priredio je izlaganja studenata i stručnjaka na temu: “Okviri ostvarenja ljudskih prava u humanističkome diskursu; ljudska prava u kontekstu savremene Palestine”

Dana 4. 4. 2024. godine Studentski klub “Ibn Sina” je priredio program izlaganja studenata i stručnjaka na temu “Okviri ostvarenja ljudskih prava u humanističkom diskursu; ljudska prava u kontekstu savremene Palestine”, te zajednički iftar koji je slijedio nakon ovih izlaganja.

Tokom programa studenti, članovi Studentskog kluba “Ibn Sina”, imali su priliku da izlažu svoje teme o ljudskim pravima sa različitih stanovišta, te da se osvrnu na savremeni kontekst Palestine u opsegu ovog pojma.

Prof. dr. Shahab Yar Khan, dugogodišnji profesor šekspirologije i renesansne književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, se obratio studentima govoreći o ljudskim pravima i savremenom kontekstu Palestine sa interdsiciplinarnog i književnog stanovišta, a velik dio svog govora je posvetio problematici supresije studentskih mogućnosti. Prof. Khan je istakao da studenti trebaju vrednovati svoju državu BiH i da trebaju aktivno sudjelovati sa društvom kroz istraživanje, umjetnost i kulturne aktivnosti. Naznačio je da čuvanjem prava na potpuno obrazovanje, sva ostala ljudska prava će biti zaštićena.

Nakon toga, predsjednik Studentskog kluba Emin Čamo je predstavio sugovornike panela Saru Delić, studenticu turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te novu članicu Studentskog kluba, a potom i Vedada Kobiljaka, dugogodišnjeg člana Studentskog kluba, sa Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Sara Delić je govorila na temu turskih književnika i filozofija i njihovog odnosa sa ljudskim pravom. Istaknuti su mislioci i pisci poput Ahmet Dževdet Paše, Orhana Pamuka i Mevlane Rumija. Sara je dio svog govora posvetila osvrtu na funkciju sakralnog i duhovnog pri ostvarenju ljudskog prava, te moralnim dimenzijama ostvarenja ljudskog prava.

Potom, ovom panelu se pridružio i Vedad Kobiljak govoreći o ljudskim pravima i slobodi govora u kontekstu djela “Dine”, Franka Herberta, ističući kako je kinematografska preobrazba ovog djela oblik kulturološke aproprijacije, čime se limitiraju ljudske slobode i prava na narodni i vjerski identitet. Vedad Kobiljak je istakao da su različiti arapski termini, uslijed pogrešnih percepcija pogrešno prevedeni i poimani u holivudskoj instanci ovoga djela.

Za kraj prvog dijela programa, obratio se student arapskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Emin Čamo izlažući o temi ljudskih prava iz perspective filozofije i komparativne književnosti. Tokom ovog govora predstavljena je paralelnost između arapskog svijeta i grčko-evropske civilizacije, uz usporedbu djela “Država” od Platona i epohalnih pjesničkih djela arapskoga svijeta. Govor je okončan riječima Mahmuda Derviša, palestinskog pjesnika otpora.

Nakon studentskih izlaganja, slijedio je prikaz kraćeg dokumentarca o trenutnoj izraelskoj agresiji nad Palestinom. Potom, Edis Salihović, član Studentskog kluba “Ibn Sina”, pridružio se panelu predstavljajući prezentaciju o najvažnijim informacijama o Palestini u savremenom kontekstu pod izraelskom agresijom, kao i temeljnim podacima o nastanku države Izrael, Lorensu od Arabije i svim glavnim događajima u historijatu cionizma koji su doveli do problema s kojima se Palestina danas suočava.

U 19:20 u bašti Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”, nakon uspješno priređenog programa na temu ljudskih prava i savremenog konteksta Palestine, svi prisutni su zajednički iftarili i u druželjubivoj atmosferi imali priliku da čuju poeziju otpora u znak solidarnosti palestinskome narodu, koju su na arapskom i bosanskom jeziku pročitali Emin Čamo i Nedžla Alić.

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *