Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Simpozijumi, okrugli stolovi i predavanja

1. Gnostika Imama Homeinija;
2. Imam Homeini, reformator religijske misli;
3. Sjećanje na savremenog filozofa Allame Tabatabaija;
4. Sjećanje na duhovni položaj Mevlane Dželaludin Rumija;
5. Utjecaj iranske filozofije i gnoze na Balkanu;
6. Usluge sufija i gnostika zajednici;
7. Religijski pluralizam i islam;
8. Mladi i duhovnost;
9. Mladi i društvo;
10. Religija, identitet, politika;
11. Terorizam i njegov utjecaj na savremeni svijet;
12. Utjecaj 11-og septembra na Bosnu i Hercegovinu;
13. Uloga religije i nacionalizma u promjenama na Balkanu;
14. Politička i socijalna saradnja žena u Iranu i Bosni i Hercegovini;
15. Dijalog o procesu reintegracije Bosne i Hercegovine;
16. Dijalog o suštini Dejtonskog sporazuma;
17. Dijalog o procesu privatizacije u Bosni i Hercegovini;
18. Međureligijski dijalog u religijskoj i političkoj literaturi;
19. Međukulturološki i međucivilizacijski dijalog na Balkanu;
20. Kakav je pogled Zapada na islam?;
21. Opća higijena u islamu;
22. Dijalog o utjecaju perzijskog jezika i književnosti na Balkanu;
23. Gnosticizam i perzijska književnost u Bosni i Hercegovini;
24. Zahvala profesoru Salihu Traki zbog izuzetno dragocjenog truda prilikom prijevoda Sadijevog Đulistana;
25. Gnosticizam i društvo;
26. Karakterologija Bošnjaka;
27. Svjetlosni čovjek u iranskom sufizmu;
28. Hermeneutika i shvatanje vjere;
29. Umjetnost u islamskoj kulturi i civilizaciji;
30. Obostrani utjecaj i odnos filozofije i tesavvufa;
31. Gnostička ontologija Kazi Said Komija;
32. Utjecaj gnosticizma na procvat islamske filozofije;
33. Utjecaj ljubavi i spoznaje u islamskom gnosticizmu;
34. Muslimani i globalizacija u savremenoj epohi;
35. Umjetnost sa gledišta islama;
36. Muslimani nakon 11-og septembra;
37. Komparativna gnostika;
38. Sufizam i Ehli-bejt;
39. Suština islamske i iranske filozofije;
40. Utjecaj religija u evoluciji čovječanstva;
41. Utjecaj religija u pružanju odgovora današnjim potrebama i zahtjevima;
42. Dijalog o teorijama i mišljenjima dva velika zapadna i istočna mislioca Allame Tabatabaija i Henry Corbina;
43. Simpozij „Ehli-bejt u Bosni i Hercegovini”;
44. Razmatranje promjena na Kosovu;
45. Značaj istraživačkog rada u humanističkim naukama;
46. Dijalog o položaju Bošnjaka u Hrvatskoj;
47. Problematike i izazovi Abrahamovskih religija;
48. Okrugli sto „Miroljubivi suživot pripadnika različitih religija”;
49. Mevlana i savremeni svijet;
50. Obostrani utjecaji iranske i bosanske kulture;
51. Sjećanje na Ibn Sinaa, slavnog islamskog filozofa;
52. Utjecaj vjere na sprečavanje socijalnih bolesti i devijacija;
53. Sjećanje na Hafiza Širazija;
54. Antiislamizam u Evropi;
55. Pogled na najvažnija pitanja islamskog svijeta;
56. O islamskom jedinstvu;
57. Obostrane kritike islama i zapada;
58. Okrugli sto „Utjecaj religije na mentalno zdravlje” – Banja Luka;
59. Okrugli sto „Analiza uzroka socijalnih devijacija kod mladih” – Goražde;
60. Simpozij „Zločin genocida nad Bošnjacima, korijeni, uzroci, ciljevi i razmjere” – Sarajevo;
61. Međunarodni simpozij „Bosna i Hercegovina – 15. godina Dejtonskog mirovnog sporazuma” – Univerzitet u Sarajevu;
62. Simpozij „Miroljubivi suživot – uzajamno poštovanje prema svetim knjigama” – Mostar;
63. Okrugli sto „Miroljubivi suživot ibrahimovskih religija” – Podgorica, Crna Gora;
64. Znanstveni skup „Europski identitet Bošnjaka” – Zagreb, Hrvatska;
65. Psihologija savremenog svijeta;
66. Tribina „Analiza visokoškolskog obrazovnog sistema u BiH” – Sarajevo;
67. Tribina „Imam Homeini, religijski reformator” – Sarajevo;
68. Tribina „Analiza položaja Libije godinu poslije, slom ili sloboda” – Sarajevo;
69. Tribina „Hazreti Muhammed, vjesnik mira i milosti” – Sarajevo;
70. Ttibina „Analiza duhovno-političkih aspekata ašure” – Sarajevo;
71. Tribina „Problemi mladih u bh društvu nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu” – Sarajevo;
72. Tribina „Identitet Bošnjaka i izazovi vremena” – Sarajevo;
73. Tribina „Islam i Bioetika” – Sarajevo;
74. Tribina „Veza između religije i morala” – Banovići;
75. Tribina „Hazreti Fatima Zehra i hazreti Merjem u islamskom i kršćanskom vjerovanju” – Sarajevo;
76. Tribina „Religija i politika 80-ih godina 20. st.” – Sarajevo;
77. Okrugli sto „Religija i moral” – Goražde;
78. Tribina „Pogled na duhovne aspekte mjeseca Ramazana” – Sarajevo;
79. Tribina „Obnoviteljska islamska misao” – Sarajevo;
80. Tribina „Nova vanjska politika Islamske Republike Iran” – Sarajevo;
81. Tribina „Šekspirova drama na tragu Ishraqi filozofije” – Sarajevo;
82. Tribina „Šerijat i tarikat u životu i djelu hadži hafiza Husni ef. Numanagića” – Sarajevo;
83. Tribina „Položaj žene u svjetonazoru Šekspira i islamskoj gnozi” – Zagreb;
84. Tribina „Islamski svijet danas – krize i izazovi” – Sarajevo;
85. Tribina „Dešavanja na Bliskom istoku i međunarodna sigurnost” – Sarajevo;
86. Tribina „Racionalnost i religioznost” – Sarajevo;
87. Tribina „Mladi i savremeni kulturni izazovi” – Sarajevo;
88. Tribina „U povodu 120. Godišnjicce prvog prijevoda Kur'ana na jušnoslavenske jezike” – Sarajevo;
89. Okrugli sto „Islam – religija mira” – Prijepolje, Srbija;
90. Tribina „Socijalna dimenzija ljubavi kod Šekspira i Mevlane” Sarajevo;
91. Tribina „Put Bosne i Hercegovine od Dejtona do Brisela” – Sarajevo;
92. Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda;
93. Okrugli sto „Tasawuf i društvo” – Mostar;
94. Međunarodni simpozij „Islam i mediji”- Zagreb;
95. Međunarodni simpozij „Svijet bez nasilja i ekstremizma”- Sarajevo;
96. Međunarodni simpozij „Bioetika, Lošinj” – Hrvatska;
97. I Međunarodni simpozij o Abdullah ef. Bošnjaku – Sarajevo;
98. Međunarodni simpozij „Društveni položaj muslimanke u Evropi” – Zagreb;
99. Antifašističko iskustvo Bošnjaka – Zagreb;
100. Međunarodni simpozij „Islam u Evropi”- Zagreb;
101. Umjerenost političke misli i djelovanja Alije Izetbegovića;
102. Implikacije nuklearnog sporazuma Islamske Republike Iran na mir i sigurnost u svijetu, Kobiljača – Kiseljak;
103. Tribina „Mladi, nasilje i ekstremizam” – Sarajevo;
104. Tribina „Prevođenje perzijskih djela na bosanski jezik” – Sarajevo;
105. Tribina „Aktuelna politička situacija na Bliskom istoku” – Zagreb;
106. Međunarodni simpozij „Gdje je nestao moral?” – Zagreb;
107. Tribina „Palestina – ključno pitanje Bliskog istoka” – Sarajevo;
108. Učešće na Internacionalnoj konferenciji „Perzijski rukopisi na Balkanu i Srednjoj Evropi” -Sofija, Bugarska;
109. Međunarodni simpozij „Znanost i religija – 2000 godina suradnje i osporavanja” – Zagreb;
110. Tribina „Palestina u kontekstu novih geopolitičkih dešavanja” – Sarajevo;
111. Međunarodni simpozij „Doprinos islamske civilizacije i kulture Europi” – Zagreb;
112. Tribina „Bosanska nacija, etnička pluralnost i opći interes države” – Sarajevo;
113. Tribina „Evropski muslimani između islamofobije i ekstremizma” – Ilidža, Sarajevo;
114. Tribina „Poetski svijet Dželaluddina Rumija” – Sarajevo;
115. Okrugli sto „Ahmed Sudi Bošnjak, komentator perzijskih klasika” – Stolac;
116. Tribina „Sirijska lekcija” – Sarajevo;
117: Tribina: ” Quds – simbol otpora”, – Sarajevo 2018 
118. Konferencija: Uloga ženskog aktivizma u populariziranju nauke, Sarajevo 2018;
119. Tribina: Četerdeset godina Islamske revolucije u Iranu, Sarajevo 2019;
120. Međunarodni simpozij: Religija i nacija, Zagreb 2019; 
121. Tribina: Razgovor o iranskoj kulturi i civilizaciji, Mostar 2019; 
122. Tribina: Nova Palestina, Sarajevo 2019; 
123. Tribina: Dogovor stoljeća i budućnost Palestine, Sarajevo 2020; 
124. Skup povodom 41. godišnjice Islamske Revolucije u Iranu i 40 dana od šehadeta šehida otpora, Sarajevo 2020;