Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Šejh Hasan Kaimija, sin vremena

Naslov: ŠEJH HASAN KAIMIJA, SIN VREMENA
Autor: Mubina Moker
ISBN: 978-9958-845-23-9
Izdavač: Naučnoistraživački Institut “Ibn Sina”, Sarajevo
Suizdavač: Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla
Godina izdanja: 2019.

Opis:

Evlije su posebni odličnici Istinitog Boga i odabranici Njegovi; ne Boga samoga već su oni evlije Tajni Boga Istinitog.Upoznati i spoznati Istinitog jednostavnije je nego proniknuti u Njegovu Tajnu. To je kao kada na ovome svijetu ugledaš neku osobu i poželiš je upoznati i zbližiti se s njom.Uz malo truda ćeš to i postići. Ako, pak, želiš pojmiti i spoznati tajnu skrivenu u srcu te osobe neće ti to poći za rukom ma koliko se trudio u ostvarenju toga cilja. Dakle, da shvatimo da je jednostavnije upoznati vanjštinu osobe nego proniknuti u tajnu njenoga srca.
(Ma‘āref, str. 8.)
Ove riječi Sultana Veleda, sina Dželaluddina Rumija, vjerno odslikavaju duhovna previranja, nedoumice i zapitanosti s kojima se autorica ovih redaka suočavala tokom pisanja studije o ‘samozatajnom’ šejhu Hasanu Kaimiji, u narodu poznatom kao Kaimi Baba. Srce čovjekovo, ademovska bit i središte povezivanja s Bogom, prijestolje je njegovoga vlastitoga mikrokozmosa čije su dubine nesamjerljive i nespoznatljive. Proniknuti u tajnu drugoga srca možemo u onoj mjeri u kojoj smo raskrili tajnu vlastitoga. Pred tobom je, poštovani čitatelju, studija koja je nastala u susretu tajne hazreti Kaimi Babinoga i autoricina srca. Možda te ovo što saznaš o ličnosti Kaimi Babe potakne na promišljanje o kozmičkim svjetovima vlastitoga srca. To bi za autoricu bio najljepši dar.
Radovi koji su o Kaimiji do sada objavljeni kod nas odslikavaju ‘kakofoniju’ mišljenjā o njegovoj ličnosti, životu, radu; o njegovome gnostičkom svjetonazoru iskazanom kroz poeziju. Ova polarizirana mišljenja plod su, prije svega, nedostatka relevantnih povijesnih činjenica o životu Hasana Kaimije ali i površnosti koju su u svojim konstatacijama o Kaimiji iskazali pojedini autori.
Osim toga, istraživačima koji su na temelju postojećih povijesnih podataka s ozbiljnošću pristupili valoriziranju Kaimijinog života i djela nedostajalo je znanstvene pronicljivosti ali i strpljivosti jer su neke podatke preuzimali po inerciji, bez prethodne provjere i kompariranja, što je rezultiralo da su se u tim radovima provlačile nelogičnosti o Kaimijinom životu.
Većina autora uopćeno i tek u naznakama su govorili o Kaimijinom gnostičkom nauku predstavljajući ga, uglavnom, na izvanjskoj poetskoj ravni, ne zadirući u suštinu, te je i ovakav pristup doprinio izvođenju, ponekad, sasvim pogrešnih zaključaka o Kaimijinom duhovno-intelektualnom habitusu.
Ova studija će nastojati kroz kritički osvrt na dosada objavljene radove o šejhu Hasanu Kaimiji ponuditi neke nove činjenice o njegovom životu ali i sejri suluku. Analizirat će se i različiti aspekti njegove društvene angažiranosti, i konačno na temelju analize njegove poezije, ne zalazeći u njene poetsko-estetske vrijednosti, ukazat će se na neke suštinske odrednice Kaimijinog gnostičkog nauka.

SADRŽAJ:  

Riječ izdavača………………………………………..7

Predgovor…………………………………………….9

Uvod…………………………………………………13

Povijesni lik Hasana Kaimije……………………..25

Naš je pir šejh Abdul-Kadir……………………….33

Prisustvo žene na tasavvufskoj sceni……………45

Badžijanijski đul…………………………………….60

Pjesništvo Hasana Kaimije………………………..61

Dah Nišabura u Sarajevu………………………….78

Duhovni Sejri suluk………………………………..93

Legende ili kerameti šejha Kaimije……………..108

Kaimija u zrcalu književnosti…………………….117

Stranac u vremenu………………………………..122

PRILOZI

Dodatak I (Dova Hizb al-bahr i idžazatnama)..131 Dodatak II (Početne stranice Divana)………….133   Dodatak III (Kasida o štetnosti duhana)………135   Dodatak IV (O osvojenju Kandije)………………140   Dodatak V (Silsilenama)………………………….145   Izvori…………………………………………………159   Literatura……………………………………………161   indeks imena i pojmova…………………………..167

Tags: