Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Savremene političkogeografske karakteristike Bosne i Hercegovine

Naslov: Savremene političkogeografske karakteristike Bosne i Hercegovine
Autor: Izet Bijedić
ISBN: 978-9958-274-350
Izdavač: Dobra knjiga d.o.o Sarajevo
Suizdavač: Naučnoistraživački Institut “Ibn Sina” Sarajevo
Godina izdanja: 2018.

Opis:

UVOD
Bosna i Hercegovina se prvi put pominje u spisu „De Administrando Imperio” (o upavljnaju carstvom) u spisima bizantijskog cara Konstantina VII Porfirogeneta. U političkogeografskom pogledu doživljava svoje puno prostorno širenje za vrijeme vladavine Tvrtka I Kotromanića (1353 – 1391), da bi u sadašnjim granicama egzistirala od Berlinskog kongresa 1878. do međunarodnog priznanja 1992. godine.
Ima površinu od 51.129 km², a po popisu stanovništva iz 1991. godine, imala je 4.377.033 stanovnika. Zauzima središnji položaj na zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Na Jadransko more izlazi na oko 25 km dugu obalu u malom Stonskom kanalu, kod Neuma i Kleka i jugoistočno od ušća Neretve. Po svom obliku i geoprometnim karakteristikama je interesantna kako za susjede tako i za širu regiju.
Kroz historiju, o opstanku BiH su odlučivale velike sile. Pitanje savremenih političko-geografskih karakteristika, povlači z asobom naučno i stručno pozicioniranje Bosne i Hercegovine, kako globalno, regionalno i lokalno, tako i prostorno, lokacijsko i mjesno. Mjesno pozicioniranje, vuče za sobom dugo prisutne geopolitičke aspiracije susjeda prema prostorima u BiH, a koje su prisutne još od Berlinskog kongresa.
Svoj rizičan političko-geografski položaj, BiH nastoji poboljšati u integrativnim procesima prema Evropskoj uniji (u daljem tekstu EU). Dugogodišnjim istraživanjem, došao sam do zaključka da integracija Bosne i Hercegovine u EU ima objektivne pretpostavke, jer njena multietičnost i multikulturalnost je slična biću države BiH.
Centralno pitanje u savremenim političko-geografskim karakteristikama BiH su upravo integrativni i dezintegrativnu procesi, odnosno njihov rezultat u približavanju EU. Najvažnije pozicioniranje BiH je u kontekstu Jugoistočne Evrope i Balkanskog poluotoka. Granice, kao element političko-geografskog položaja i sa historijsko-kartografskog stanovišta, dokazuju održivost države. U integrativnim procesima prema EU, prostor BiH treba posmatrati kao područje prekogranične i regiomalne saradnje. Demografske osobenosti, kao element političko – geografskog položaja, prikazuju postojanost države bez obzira na posljedice etničkog čišćenja i formiranje etnički čistih područja nakon rata 1992-1995. Također, kao element polotičko-geografskog pložaja, prirodna sredina upućuje na nemogućnosti podjele države, te da je BiH jedinstven prirodno-teritorijalni kompleks, a što je značajan resurs postojanosti. Kulturni identitet govori da integracioni faktori imaju supremaciju nad dezintegrativnim. Jedinstvo različitosti je blagodat koju BiH ima kao tradiciju i toleranciju kroz vijekove. To jedinstvo je otvoreno za susretanje religija, novih kultura i civilizacija, a što sve i tvori bosanski identitet i pri tome, ne gubeći pojedinačni smisao postojanja. Ratovi u BiH su dolazili spolja i u formi geopolitičkih aspiracija. Politički identitet BiH je faktor u razvoju i u formi stvaranja bosanskoga identiteta. Takav politički identitet je razbijen dolaskom Osmanlija na područje BiH, jer su integracioni procesi preferirani u formi „sličnosti po vjeri”, a ne vezanosti za određeni prostor, a što je opet, evropska formula.

Uvod 9
GRANICE BIH 11
EVROPSKA UNIJA 21
BIH I JUGOISTOČNA EVROPA 47
UKLJUČIVANJE ZEMALJA BALKANA U POLITIČKO-GEOGRAFSKU REALNOST BIH 69
DEJTONSKA BIH 93
POGLEDI NA DEJTONSKU BOSNU I HERCEGOVINU 133
OPĆE PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE BIH 153
BOSNA I HERCEGOVINA NA PUTU EU I SIGURNOSNIM STRUKTURAMA 183
ELEMENTI UNAPREĐENJA POLITIČKO-GEOGRAFSKE POZICIJE BOSNE I HERCEGOVINE 249
ULOGA ALIJE IZETBEGOVIĆA U OPSTOJNOSTI DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE 261
REGISTAR POJMOVA 265
SAŽETAK 275
DODATAK (ANEX) 277
LITERATURA 283
RECENZIJE 295
Tags: