Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Saradnja sa naučnim institucijama i akademska razmjena

Jedna od značajnih aktivnosti Instituta “Ibn Sina” svakako je i uspostavljanje aktivne komunikacije i naučnoistraživačke saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu, te drugim ustanovama i centrima iz oblasti naučnoistraživačkog rada, kao i bosanskohercegovačkim intelektualcima i profesorima. Ova saradnja obuhvata organizaciju zajedničkih okruglih stolova i konferencija, realizaciju istraživačkih projekata, razmjenu studenata i profesora, te pripremu i potpisivanje protokola o saradnji između naučnih ustanova Irana i BiH.

  • Slanje bh. studenata na studije u Iran

Institut Ibn Sina je proteklih godina uspio da, u saradnji sa Ministarstvom nauke i drugim iranskim institucijama, pošalje preko 40 bh. studenata u Iran radi studiranja na tamošnjim univerzitetima (humanističke nauke, medicina, umjetnost) i visokim vjerskim školama, i to na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju.

  • Gostovanje bh. profesora u Iranu

Također, Institut je organiziranjem brojnih posjeta bh. profesora i intelektualaca Iranu omogućio razmjenu mišljenja i ideja sa njihovim kolegama na iranskim univerzitetima, a time su stvoreni i preduvjeti za plodniju univerzitetsku i kulturnu saradnju između dvije zemlje. Ovdje ćemo spomenuti neke od bh. profesora i intelektualaca koji su u organizaciji našeg Instituta posjetili Iran:

1. Prof. dr. Enes Karić: univerzitetski profesor i bivši dekan Fakulteta islamskih nauka

2. Prof. dr. Ismet Bušatlić: dekan i profesor Fakulteta islamskih nauka

3. Prof. dr. Rešid Hafizović: profesor filozofije i irfana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

4. Prof. dr. Muhamed Filipović: univerzitetski profesor i član Akademije nauka i umjetnosti BiH

5. Prof. dr. Muhamed Šestanović: univerzitetski profesor i dekan Pedagoške akademije u Sarajevu

6. Prof. dr. Adnan Silajdžić: univerzitetski profesor i urednik časopisa „Znakovi vremena“

7. Prof. dr. Enes Pelidija: profesor historije na Filozoskom fakultetu u Sarajevu

8. Prof. dr. Smail Čekić: univerzitetski profesor i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

9. Prof. dr. Fatima Lačević: profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

10. Prof. dr. Salih Fočo: univerzitetski profesor i bivši dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu

11. Dr. Almir Fatić, predavač na Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

12. Prof. dr. Enes Durmišević: profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu

13. Prof. dr. Zuhdija Hasanović: profesor i prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

14. Prof. dr. Nusret Isanović: profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

15. Prof. dr. Tarik Kulenović: profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu

16. Prof. dr. Husnija Kamberović: univerzitetski profesor i direktor Instituta za historiju

17. Mr. Orhan Bajraktarević, predavač na Fakutetu islamskih nauka u Sarajevu

 

18. Prof. dr. Faruk Čaklovica: rektor Univerziteta u Sarajevu

 

19. Prof. dr. Hazim Bašić: prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu

 

20. Dr. Elmir Jahić, profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli

21. Doc. dr. Sedad Dizdarević, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

22. Doc. dr. Izet Pehlić, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

23. Mr. sc. Mensur Valjevac, predavač naIslamskom pedagoškom fakultetu u Zenici

  • Boravak iranskih profesora u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

U proteklom periodu organizirali smo posjetu nekolicine predstavnika iranske intelektualne elite Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, radi sudjelovanja u radu naučnih konferencija, okruglih stolova i tribina:

1. Dr. Gholamhossein Ebrahimi Dinani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije na Teheranskom univerzitetu, i član naučnog vijeća Iranske akademije za filozofiju i teozofiju

2. Dr. Yahya Fouzi: zamjenik generalnog direktora istraživačkog instituta “Imam Homeini”

3. Dr. Mohammad Moqaddam: zamjenik generalnog direktora Instituta za uređivanje i publikovanje djela imama Homeinija

4. Dr. Ali Akbar Sadeqi Rešad: direktor Instituta za islamsku kulturu i misao, i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

5. Dr. Soraya Maknun: direktorica sektora za žene u Institutu za humanističke nauke

6. Dr. Hasan Rahimpour Azgadi: univerzitetski profesor i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

7. Dr. Fatima Tabataba'i: univerzitetski profesor i šefica Odsjeka za gnozu u Institutu “Imam Homeini”

8. Dr. Gholamreza A'vani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije i predsjednik Iranske akademije za teozofiju i filozofiju

9. Dr. Hasan Zamani: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

10. Dr. Mohammad Ali Rezai: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

11. Dr. Gholamreza Ourei: profesor sociologije na Univerzitetu Firdusi u Mešhedu

12. Dr. Abdoulkerim Biazar Širazi: univerzitetski profesor i rektor Univerziteta “Mazahib al Islami” u Teheranu

13. Dr. Hossein Gafari: univerzitetski profesor i šef Odsjeka za filozofiju Fakulteta humanističkih nauka na Teheranskom univerzitetu

14. Dr. Ahmed Dželali: direktor biblioteke Državnog parlamenta i specijalni savjetnik za kulturu predsjednika Iranskog parlamenta.

15. Dr. Mohammad Javad Sobhanifar, profesor Univerziteta Azadi

16. Dr. Izzuddin Reza Nežad, profesor i član Naučnog vijeća Međunarodnog univerziteta Al Mustafa

17. Dr. Ibrahim Mottaqi, profesor i član Naučnog vijeća Teheranskog univerziteta

18. Dr. Ali Fathi Aštiyani, profesor na Teheranskom univerzitetu

 

19. Dr. Mohammad Javad Arasta, rektor Univerziteta “Baqir al ulum”

 

20. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, profesor filozofije i član Naučnog vijeća Univerziteta “Baqir al ulum”

 

  • Gostovanje iranskih univerzitetskih profesora na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

Jedan od najznačajnijih vidova saradnje svakako je gostovanje iranskih profesora na bosanskohercegovačkim fakultetima. U proteklom periodu u svojstvu gostujućih profesora u Bosni i Hercegovini boravili su:

1. Prof. dr. Fatima Tabataba'i, 2005: predavanje na Fakultetu islamskih nauka, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u roku od mjesec dana

2. Prof. dr. Gholamreza Ourei, 2006: predavanje na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, u trajanju od tri sedmice

3. Prof. dr. Hossein Gafari, 2007: predavanje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u trajanju od dvije sedmice

4. Prof. dr. Ibrahim Mottaqi, 2008: predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u trajanju od jedne sedmice

 

5. Dr. Mohammad Javad Arasta, 2011: Fakultet islamskih nauka u Sarejevu, u trajanju od jedne sedmice

 

6. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, 2011: Islamska pedagoška akademija u Zenici, u trajanju od jedne sedmice

 

7. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, 2011: Filozofski fakultet u Tuzli, u trajanju od jedne sedmice

 

 

Saradnja sa naučnim institucijama i akademska razmjena

Jedna od značajnih aktivnosti Instituta “Ibn Sina” svakako je i uspostavljanje aktivne komunikacije i naučnoistraživačke saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu, te drugim ustanovama i centrima iz oblasti naučnoistraživačkog rada, kao i bosanskohercegovačkim intelektualcima i profesorima. Ova saradnja obuhvata organizaciju zajedničkih okruglih stolova i konferencija, realizaciju istraživačkih projekata, razmjenu studenata i profesora, te pripremu i potpisivanje protokola o saradnji između naučnih ustanova Irana i BiH.

 
  • Slanje bh. studenata na studije u Iran
 

Institut Ibn Sina je proteklih godina uspio da, u saradnji sa Ministarstvom nauke i drugim iranskim institucijama, pošalje preko 40 bh. studenata u Iran radi studiranja na tamošnjim univerzitetima (humanističke nauke, medicina, umjetnost) i visokim vjerskim školama, i to na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju.

 
  • Gostovanje bh. profesora u Iranu
 

Također, Institut je organiziranjem brojnih posjeta bh. profesora i intelektualaca Iranu omogućio razmjenu mišljenja i ideja sa njihovim kolegama na iranskim univerzitetima, a time su stvoreni i preduvjeti za plodniju univerzitetsku i kulturnu saradnju između dvije zemlje. Ovdje ćemo spomenuti neke od bh. profesora i intelektualaca koji su u organizaciji našeg Instituta posjetili Iran:

 

1. Prof. dr. Enes Karić: univerzitetski profesor i bivši dekan Fakulteta islamskih nauka

 

2. Prof. dr. Ismet Bušatlić: dekan i profesor Fakulteta islamskih nauka

 

3. Prof. dr. Rešid Hafizović: profesor filozofije i irfana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

 

4. Prof. dr. Muhamed Filipović: univerzitetski profesor i član Akademije nauka i umjetnosti BiH

 

5. Prof. dr. Muhamed Šestanović: univerzitetski profesor i dekan Pedagoške akademije u Sarajevu

 

6. Prof. dr. Adnan Silajdžić: univerzitetski profesor i urednik časopisa „Znakovi vremena“

 

7. Prof. dr. Enes Pelidija: profesor historije na Filozoskom fakultetu u Sarajevu

 

8. Prof. dr. Smail Čekić: univerzitetski profesor i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

 

9. Prof. dr. Fatima Lačević: profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

 

10. Prof. dr. Salih Fočo: univerzitetski profesor i bivši dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu

 

11. Dr. Almir Fatić, predavač na Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

 

12. Prof. dr. Enes Durmišević: profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu

 

13. Prof. dr. Zuhdija Hasanović: profesor i prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

 

14. Prof. dr. Nusret Isanović: profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

 

15. Prof. dr. Tarik Kulenović: profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu

 

16. Prof. dr. Husnija Kamberović: univerzitetski profesor i direktor Instituta za historiju

 

17. Mr. Orhan Bajraktarević, predavač na Fakutetu islamskih nauka u Sarajevu

 

18. Prof. dr. Faruk Čaklovica: rektor Univerziteta u Sarajevu

 

19. Prof. dr. Hazim Bašić: prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu

 

20. Dr. Elmir Jahić, profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli

21. Doc. dr. Sedad Dizdarević, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

22. Doc. dr. Izet Pehlić, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

23. Mr. sc. Mensur Valjevac, predavač naIslamskom pedagoškom fakultetu u Zenici

 
  • Boravak iranskih profesora u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj
 

U proteklom periodu organizirali smo posjetu nekolicine predstavnika iranske intelektualne elite Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, radi sudjelovanja u radu naučnih konferencija, okruglih stolova i tribina:

 

1. Dr. Gholamhossein Ebrahimi Dinani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije na Teheranskom univerzitetu, i član naučnog vijeća Iranske akademije za filozofiju i teozofiju

 

2. Dr. Yahya Fouzi: zamjenik generalnog direktora istraživačkog instituta “Imam Homeini”

 

3. Dr. Mohammad Moqaddam: zamjenik generalnog direktora Instituta za uređivanje i publikovanje djela imama Homeinija

 

4. Dr. Ali Akbar Sadeqi Rešad: direktor Instituta za islamsku kulturu i misao, i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

 

5. Dr. Soraya Maknun: direktorica sektora za žene u Institutu za humanističke nauke

 

6. Dr. Hasan Rahimpour Azgadi: univerzitetski profesor i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

 

7. Dr. Fatima Tabataba'i: univerzitetski profesor i šefica Odsjeka za gnozu u Institutu “Imam Homeini”

 

8. Dr. Gholamreza A'vani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije i predsjednik Iranske akademije za teozofiju i filozofiju

 

9. Dr. Hasan Zamani: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

 

10. Dr. Mohammad Ali Rezai: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

 

11. Dr. Gholamreza Ourei: profesor sociologije na Univerzitetu Firdusi u Mešhedu

 

12. Dr. Abdoulkerim Biazar Širazi: univerzitetski profesor i rektor Univerziteta “Mazahib al Islami” u Teheranu

 

13. Dr. Hossein Gafari: univerzitetski profesor i šef Odsjeka za filozofiju Fakulteta humanističkih nauka na Teheranskom univerzitetu

 

14. Dr. Ahmed Dželali: direktor biblioteke Državnog parlamenta i specijalni savjetnik za kulturu predsjednika Iranskog parlamenta.

 

15. Dr. Mohammad Javad Sobhanifar, profesor Univerziteta Azadi

 

16. Dr. Izzuddin Reza Nežad, profesor i član Naučnog vijeća Međunarodnog univerziteta Al Mustafa

 

17. Dr. Ibrahim Mottaqi, profesor i član Naučnog vijeća Teheranskog univerziteta

 

18. Dr. Ali Fathi Aštiyani, profesor na Teheranskom univerzitetu

 

19. Dr. Mohammad Javad Arasta, rektor Univerziteta “Baqir al ulum”

 

20. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, profesor filozofije i član Naučnog vijeća Univerziteta “Baqir al ulum”

 

 

  • Gostovanje iranskih univerzitetskih profesora na univerzitetima u Bosni i Hercegovini
 

Jedan od najznačajnijih vidova saradnje svakako je gostovanje iranskih profesora na bosanskohercegovačkim fakultetima. U proteklom periodu u svojstvu gostujućih profesora u Bosni i Hercegovini boravili su:

 

1. Prof. dr. Fatima Tabataba'i, 2005: predavanje na Fakultetu islamskih nauka, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u roku od mjesec dana

 

2. Prof. dr. Gholamreza Ourei, 2006: predavanje na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, u trajanju od tri sedmice

 

3. Prof. dr. Hossein Gafari, 2007: predavanje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u trajanju od dvije sedmice

 
 

4. Prof. dr. Ibrahim Mottaqi, 2008: predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u trajanju od jedne sedmice

 

5. Dr. Mohammad Javad Arasta, 2011: Fakultet islamskih nauka u Sarejevu, u trajanju od jedne sedmice

 

6. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, 2011: Islamska pedagoška akademija u Zenici, u trajanju od jedne sedmice

 

7. Dr. Mohammad Mahdi Gorjian, 2011: Filozofski fakultet u Tuzli, u trajanju od jedne sedmice