Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Promocija knjige “Job of an Intepreteter” Shahab Yar Kahana

Dana 10. juna 2022., u amfiteatru Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu, održana je promocija nove knjige prof. dr. Shahaba Yar Khana. Program je počeo zasjedanjem Studentskog kluba, na kojem se obratio gospodin Edis Salihović koji je govorio o temi migrantske krize. Ovaj govor je bio uvertira za samu temu knjige.

Promotori su bili: prof. dr. Adi Fejzić i Damir Kahrić, MA. Moderatorica promocije je bila Enisa Grabus, BA.
Na početku programa intonirana je himna BiH, a potom je moderatorica pročitala dio o biografiji autora, te se osvrnula na osnovne odlike knjige. Od promotora se prvi obratio prof. dr. Adi Fejzić, koji je profesor na Odsjeku za engleski jezik i književnost Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. On je, također, bio i student prof. dr. Yar Khana, te se u svom obraćanju prisjetio lijepih i zanimljivih trenutaka koje je tokom studija proveo sa svojim profesorom.

Nakon njega se obratio Damir Kahrić, MA, i doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. On je govorio o formalnim odlikama knjige, te se dotakao naslova, klasifikacije književnog roda, odabira poglavlja, naratora i postmodernističkih obilježja u knjizi.

Na kraju se obratio autor. On se zahvalio svima na dolasku, a posebno se zahvalio svojoj dvojici promotora na njihovom izlaganju pri promoviranju njegove knjige.

U programu su učestvovale i studentice Zerina Maksumić i Amela Vilić koje su u vremenu između dva promotora pročitale recenzije prof. dr. Simon Rylea i prof. dr. Murata Onera.

Programu je prisustvovao i znatan broj studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Internacionalnog Burch Univerziteta, te autorova bliža rodbina iz Pakistana.

 

Tags: