Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Prilog razumijevanju Suhravardijeve misli

UDK 28-1

Autor

Mubina Moker

Sažetak

Kroz kritički osvrt na dosadašnje termine unutar kojih se kontekstualizirala autentična i specifična Suhravardijeva misao rad na išrāqī mudrost nastoji motriti iz jednog drugačijeg ugla, te pokazati da se išrāqī mudrost
ne može reducirati na filozofiju, već da je to specifična mudrost koja predstavlja spoj drevne iranske mudrosti i tesavvufa, napose što njeni baštinici do Suhravardija nisu bili Aristotel i islamski peripatetičari već gnostici kao Zun-Nun Misri, Ebu Sahl Tostari, Bajezid Bistami, Mensur Halladž i Ebul-Hasan Harekani koji su svi govorili o sakini. Baštinik išrāqī mudrosti je gnostik u čijoj je osobi ozbiljen spoj spekulativne i intuitivne mudrosti

Ključne riječi

išrāqī mudrost, mašriqī mudrost, sakina, Ibn Sina, Suhravardi

URL: /prilog-razumijevanju-suhravardijeve-misli/

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *