Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ponovni pogled na islamski odgoj

Naslov: Ponovni pogled na islamski odgoj

Autor: Husro Bakeri

Prijevod: Sabahudin Šarić

ISBN: 978-9958-9131-7-4

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2009

Opis:

Knjiga Ponovni pogled na islamski odgoj, čije je treće iz­danje upravo odštampano, zahvaljujući skromnom traga­nju u Božijem govoru, privukla je pažnju istraživača i pre­davača tako da sam se i ja okoristio njihovim prijedlozima i procjenama. Nadam se da ću, zahvaljujući zapažanjima profesora i dragih prijatelja, uspjeti otkloniti propuste i ukazati na zanemareno.

U vezi s tim izvršene su neke izmjene. Prvo poglavlje, u kome se govori o definisanju čovjeka, ponovo je anali­zirano, napisano i dodati su mu novi dijelovi. U drugom poglavlju, u kome se govori o pojmu odgoja, dodat je dio pod naslovom “Alegorija u odgoju” i, ustvari, predstavlja kompletiranje terminologije u oblasti islamskoga odgoja. U četvrtom poglavlju, u kome se raspravlja o osnovama, principima i metodama odgoja, izvršene su neke struktu­ralne promjene. Tako je dio pod naslovom “Opće specifič­nosti čovjeka” iz prvog poglavlja prebačen u ovo poglavlje pod novim naslovom “Osnove odgoja”. I, mada je bilo odgovarajuće mjesto za ovu raspravu u prvom poglavlju, čini se da je pogodnije da se ova antropološka rasprava, kao osnova za izvođenje odgojnih principa i metoda, smje­sti s raspravama o principima i metodama odgoja. Tako se u četvrtom poglavlju svaka od općih specifičnosti čovjeka dovodi u vezu, kao osnova, s odgovarajućim principima i metodama.

Na kraju, potrebno je naglasiti da je ova knjiga, u prin­cipu, napisana s ciljem definisanja sistema islamskoga od­goja. Drugim riječima, ova knjiga ima teorijsko usmjerenje i u njoj se nastoji da se, kroz proučavanje islamskih izvora, ponudi okvir za suočavanje s pitanjima odgoja. Definisa-nje ovog teorijskog okvira oslanjanjem na izvore kao što su Kur'anski ajeti i predaje kako bi se osigurala istraživačka dimenzija nije ostavilo prostora za pristupanje konkret­nim, praktičnim primjerima i pitanjima. Ustvari, stiče se utisak da operacionaliziranje ovog teorijskog pristupa iziskuje zasebno djelo koje bi bilo uređeno na osnovu od­gojnih problema tako da bi se na osnovu svakog pitanja i problema u odgoju odredio i definisao odnos spomenute teorijske rasprave i njoj odgovarajućeg praktičnog progra­ma. Nadamo se da će Uzvišeni Bog ukazati Svoju naklonost kako bismo, u pogodnoj prilici, načinili i taj i druge korake.

 

Tags: