Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

O postojanju hijerarhije ljudskih prava u međunarodnom pravu

UDK 341.241.8:341.231.14

Autor

Mahir Muharemović

Sažetak

Za razliku od nacionalnih prava, međunarodno pravo nema jasne normativne hijerarhije izvora prava i pravnih normi. Ipak, iako međunarodno pravo ne poznaje klasičnu hijerarhiju izvora normi kao u domaćim pravnim porecima, hijerarhija normi u međunarodnom pravu pretežno se bazira na pravilu lex posterior derogat legi priori (horizontalna hijerarhija), na klauzuli suprematije sadržane u Povelji UN-a i na ius cogens normama (vertikalna hijerarhija). Unutar sistema ljudskih prava, također, postoji hijerarhija ljudskih prava, a u kojem temeljna ljudska prava zauzimaju nadređenu poziciju. Štaviše, temeljna ljudska prava su, kao ius cogens norme, nadređena svim drugim normama u međunarodnom pravu, te predstavljaju tako samu suštinu postojanja međunarodne vladavine prava

Ključne riječi

Hijerarhija normi, međunarodno pravo, ius cogens, temeljna ljudska prava, Povelja UN-a

URL: /o-postojanju-hijerarhije-ljudskih-prava-u-medjunarodnom-pravu/

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *