Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Znakovi85 86

Novi dvobroj periodičnika “Znakovi vremena” (85/86)

Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” u Sarajevu objavio je novi dvobroj periodičnog časopisa “Znakovi vremena” 85/86. Ovaj broj  posvećen je proučavanju života i naučnih djela Mehmet Fouat Sezgina, naučnika islamske kulture i civilizacije. U tekstovima, među ostalim, obrađene su i ove teme: Kritika tradicionalizma Seyyeda Hosseina Nasra autora Saeida Abedpoura; U potrazi za “Božanskim” u pojedinostima savremene umjetnosti i pripovijedanja od Shahab Yar Khana; Život i djelo Seid-ef. Strika, autorice Sanele Krehić – Fočak; Pitanje religije i sekularizma među manjinama na Bliskom istoku od Francis Campbell; O postoanju hijerarhije ljudskih prava u međnarodnom pravu od Mahira Muharemovića.
Periodični časopis “Znakovi vremena” u izdanju Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu redovno izlazi od 1997. godine.

Tags: