Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Kritika i evaluacija esencijalističke teorije nasilja u islamu s akcentom na mišljenje nemuslimanskih mislilaca

UDK 316.74:2

Autor

Mohammad Ali Mirali
Seyyed Yahya Mousavi

Sažetak

Orijentalisti koji uglavnom slijede esencijalističku teoriju nasilja u islamu, pozivajući se na neke kur’anske ajete, tekstove predaja te povijesno ponašanje nekih muslimanskih halifa, ubijeđeni su da je nasilje inherentno Kur’anu i islamu. Temeljni cilj ovoga rada jeste kritika i evaluacija ove teorije iz perspektive nemuslimanskih mislilaca, te objašnjavanje faktora i predispozicija koje su oblikovale ovakvo čitanje. Stoga će se u ovom radu nastojati dati odgovor na pitanje koje kritike se mogu uputiti esencijalističkoj teoriji nasilja u islamu? Metod koji se primjenjuje u radu sa aspekta realizacije jeste kritička analiza, a sa aspekta cilja i sredstava prikupljanja podataka, jeste dokumentarni i bibliotekarski. Rezultati istraživanja pokazuju da islam i Kur’an, apsolutno uzev, nasilje smatraju nedopuštenim; niti ga u potpunosti opovrgavaju, niti ga afirmiraju. Premda je legitimno nasilje u kur’anskim ajetima priznato, ali se uvijek o tome govori kao o posljednjoj metodi. Ova činjenica uz još neke faktore je dovela do toga da su neki mislioci islam interpretirali kao nasilan.

Ključne riječi

Kur’an, islam, legitimno nasilje, nelegitimno nasilje

URL: /kritika-i-evaluacija-esencijalisticke-teorije-nasilja-u-islamu-s-akcentom-na-misljenje-nemuslimanskih-mislilaca/

Tags: