Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Iz štampe je izašao novi broj Znakova vremena

Najnoviji, 91. broj Znakova vremena, tematski je posvećen velikom alimu, muslimanskom teologu, društveno angažiranome intelektualcu Abdurahmanu Adilu Čokiću iz Tuzle, koji je prvi u časopisu „Novi Behar“ objavio tri članka o Mevlana Dželaluddinu Rumiju.  O njegovoj vjersko-teološkoj misli donosimo rad dr. Vahida Fazlovića, muftije tuzlanskog.

U ovome broju u okviru već prepoznatljivih rubrika obrađuju se raznovrsne teme iz oblasti filozofije, teologije, književnosti, kao i teme koje tretiraju problematiku današnjega „antropocentričnoga“ svijeta sa svim njegovim izazovima. Jedan od tih izazova je i opterećenost modernog čovjeka, te se u ovom broju analizira i značaj psiholoških savjetovališta u pružanju podrške psihički opterećenim osobama.

U najnovijem broju Znakova vremena također se analizira današnja geopolitička slika svijeta u kontekstu ukrajinske krize. Kao što je uobičajeno broj zatvaraju dva prikaza knjiga: Akaidsko učenje Imama Ibn Hanbela i Znanje u kasnijoj islamskoj filozofiji.

Tags: