Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Istraživanja-studije

1. Sufizam u Bosni i Hercegovini

2. Podloge procesa buđenja religijskog mišljenja na Balkanu

3. Ankete o zajedničkim potrebama mladih u Bosni i Hercegovini

4. Stanje kulturnih organizacija i udruženja u Bosni i Hercegovini

5. Utjecaj iranske kulture na kulturu Bosne i Hercegovine

6. Mediji u Bosni i Hercegovini

7. Pregled načina rada i metoda menadžmenta u bh. ustanovama kulture

8. Pregled političkih partija Bosne i Hercegovine

9. Pregled jednogodišnjeg rada vlade Bosne i Hercegovine

10. O promjenama u vladajućoj partiji u Bosni i Hercegovini

11. Utjecaj pravoslavne crkve na Balkanu

12. Kriza liderstva u bošnjačkoj zajednici

13. Prepreke stranim investicijama u Bosni i Hercegovini

14. Kritika i pregled suštine Dejtonskog sporazuma

15. Osvrt na političku situaciju muslimana na Balkanu

16. Utjecaj nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini

17. Razumijevanja islama u Bosni i Hercegovini

18. Geopolitika Balkana

19. Društveno-politički položaj muslimana u Sandžaku

20. Sociologija bošnjačke elite u Bosni

21. Kulturološka, i društveno-politička lična karta Bosne i Hercegovine

22. Analiza Ustava Bosne i Hercegovine

23. Proces edukacije i odgoja u izgradnji identiteta Bošnjaka

24. Ustavne reforme: prepreke i koristi za Bosnu i Bošnjake

25. Zapad i korištenje bh. medija u svrhe društvenog inžinjeringa