Sufijski put spoznajeU izdanju Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu objavljena je knjiga: Sufijski put spoznaje, Ibn al-'Arabijeva metafizika imaginacije, autora Williama C. Chittika, u prijevodu s engleskog dr. Rešida Hafizovića. Ovo djelo je plod dvadesetogodišnjeg Chittikovog istraživačkog rada djela Muhjuddina Ibn Arebija, i jedno od najvažnijih djela Williama Chitika, profesora Njujorškoga univerziteta.


Autor je čitatelju otvorio bogatu sufijsku gnostičku riznicu analizirajući izbor iz Ibn Arebijeva djela Futuhate Mekijje. Kada se radi o značaju ove knjige ona se može usporediti s djelom Jalaluddina Homaija o Mevlani, ili sa djelom Hanriya Corbena o Suhravardiju. Chittik iznosi široki spektar Ibn Arebijevih argumenata u sferi različitih religijskih vjerovanja, i pokazuje milostivo lice islama naspram grubog i ekstremnog lica islama.
Ibn Arebi je sufija s gnostičkim tendencijama spoznaje i nije filozof u modernom smislu. Trebalo bi ga smatrati teozofom i filozofom u drevnom smislu ljubitelja mudrosti. Djela Ibn Arebija imaju veliku prednost nad radom svih muslimanskih filozofa prije njega, jer pružaju odgovor na pitanje za svaku kategoriju, od ontologije i kosmologije do znanosti o vjerovjesnicima i tefsira, i uistinu ga se može smatrati respektabilnim vodičem za ljubitelje tesavvufa.
Objavljivanje ove dragocjene knjige u znanstvenom i preciznom prijevodu dr. Rešida Hafizovića, profesora Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, predstavlja važan korak u predstavljanju gnostičkoga i racionalnoga islama.