Korica ATTAR izbor B FINALVeliko svjetsko pjesničko djelo Ilahinama, oblikovano u gotovo sedam hiljada distiha/bejtova, nastalo je u duhovno-pjesničkoj radionici jednog od najvećih pjesničkih genija perzijskog jezika Feriduddina Muhammeda Attara, koji je živio, radio i djelovao na prijelomnici 12. i 13. stoljeća.


Za vrijeme Attarova života njegov rodni Nišabur slovio je kao jedan od znanstvenih centara tadašnjega islamskoga svijeta, tako da je i Attar bio svestrano obrazovan. Temeljito je ovladao teološkim znanostima, s akcentom na tefsir Kur'ana i hadisku nauku, a izvanredno je poznavao i književnost, filozofiju i, naravno, medicinu s obzirom na to da se, nastavljajući porodičnu tradiciju, kao i njegov otac, bavio spravljanjem lijekova, na šta nedvojbeno upućuje i njegov poetski pseudonim Attar – Apotekar. U Attarovoj apoteci uz lijekove se mogla naći lijepa riječ, te je on, prije svega, za sve koji su mu se obraćali bio apotekar duše.
Attar se u Ilahinami sve vrijeme obraća Bogu, piše Bogu kao svome najvećem Prijatelju, Bog je za Attara jedini istinski Prijatelj, Kojemu do najsitnijih pojedinosti opisuje stanja i bol kroz koju prolazi na svojoj duhovnoj strazi – Jer ne vidjeh nikog meni bliskijega.
Ilahinama je, naprema vremena njezina nastanka, druga Attarova mesnevija. U spjevu su, u 6685 distiha/bejtova obrađene 282 priče (hekāyāt) iz usmene narodne predaje, uz dodatak Attarova komentara/savjeta na kraju gotovo svake priče. Ovako impozantan broj priča ukazuje na to da je Attar njegovao veze s običnim ljudima i da je duboko poznavao pučku kulturu i način razmišljanja.
Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u saradnji sa Izdavačkim centrom Rijaseta Islamske zajednice u BiH - El-Kalem je izdanjem Ilahiname u prijevodu dr. Mubine Moker i prepjevu Hadžema Hajdarevića obogatio bosanski jezik za još jedno izuzetno svjetsko pjesničko ostvarenje. Knjigu je vrhunski likovno uredio Tarik Jesenković.
Uvjereni smo da će biti znatno bogatiji i nadahnutiji u svome vlastitome osjećanju vjere i sebe u vjeri svi oni koji budu čitali ovo veliko, jedinstveno, grandiozno perzijsko i svjetsko djelo Feriduddina Muhammeda Attara.