knjiga mubina na albanskomKnjiga “Duhovne postaje poslanikā u svjetonazoru šejha Attara”, autorice dr. Mubine Moker, publicirana je na albanskom jeziku, u izdanju Izdavačke kuće “Drita e jetës”, Kosovo. Knjiga je doktorska disertacija u oblasti perzijskog jezika književnosti koju je dr. Moker odbranila na Univerzitetu u Teheranu. Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” objavio je ovu knjigu prije nekoliko godina, a sada su zahvaljujući prijevodu dr. Selim Sylejmanija, i čitatelji albanskog govornog područja u prilici upoznati se s knjigom “Duhovne postaje poslanikā u svjetonazoru šejha Attara”. Dr. Mubina Moker je uposlenica Instituta “Ibn Sina”. Do sada je objavila nekoliko knjiga u oblasti islamske gnoze i tesavvufa. Nedavno je objavila knjigu o životu, djelu i tesavufskome nauku šejha Hasana Kaimije.