Nader Talebzadeh, istraživač, filmski redatelj, filmski producent, predsjednik Međunarodne konferencije New Horizon