Po ovlaštenju Ministarstva za nauku, tehnologiju i visoko obrazovanje Islamske Republike Iran, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” u Sarajevu obavještava sve zainteresirane da mogu aplicirati za upis na neku od visokoškolskih ustanova Irana, prema sljedećim uvjetima:


1. Postoji mogućnost apliciranja na studijske programe na bilo koji od iranskih univerziteta, tipa 1 i 2;
2. Ne postoji nikakvo ograničenje pri izboru smjerova i studijskih programa u okviru visokoškolskog sistema Irana;
3. Primljeni studenti automatski su i stipendisti i pripast će im stipendija tipa B (što ne uključuje isplatu novčane pomoći studentu tokom studija);
4. Uvjeti po starosnoj dobi i uspjehu u dosadašnjem školovanju prikazani su u donjoj tabeli, s mogućnošću razmatranja i izuzetnih slučajeva:

Red.br. Nivo / ciklus Maksimalna
dob 
Minimalan
prosjek ocjena
1. Dodiplomski studij / Prvi ciklus 21 75% od ukupne ocjene
2. Master studij / Drugi ciklus 26 77,5% od ukupne ocjene
3. Doktorski studij / Treći ciklus 31  80% od ukupne ocjene
4.  Opća medicina i zdravstveni studij 22  90% od ukupne ocjene
5.  Doktorski studij medicine 31 Položen stručni ispit

5. Nakon verifikacije dokumenata aplikanta, proces do konačnog prijema trajat će 2 mjeseca;

6. Svim neudatim/neoženjenim studenti(ca)ma – samcima osiguran je internatski smještaj, a smještaj za bračne parove ovisit će o smještajnim kapacitetima dotičnog univerziteta;
7. Svi studenti obuhvaćeni su zdravstvenim osiguranjem;
8. Ministarstvo neće snositi nikakve dodatne troškove.

Za dodatne informacije, posjetite web stranicu www.saorg.ir:8081  Za pristup sadržajima potrebno je od ovog Instituta - preporučitelja zatražiti pristupni kod, a onda se registrirati. Na taj način imat ćete status aplikanta s preporukom. U suprotnom, možete se registrirati i ispuniti aplikaciju za upis na univerzitet bez preporuke, kao i ostali studenti i vaš zahtjev bit će razmatran u redovnoj proceduri, bez urgencije.
Zahvaljujemo na pažnji i interesovanju,
                                                                                               Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” u Sarajevu

image0000004Aimage0000005Aimage0000006A