znakovi 82Naučnoistraživački instiut „Ibn Sina“ u Sarajevu objavio je novi, osamdeset i drugi broj periodičnog časopisa za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu „Znakovi vremena“. Prvi odjeljak 82. broja Časopisa posvećen je jednom od najznačajnijih bosanskohercegovačkih intelektualaca u prvoj polovini 20. stoljeća., historičaru i osmanisti Hamdiji Kreševljakoviću. U ostalim odjeljcima donosimo radove koji govore o Ali Korči, jednom najznačajnijih albanskih teologa; zatim o poziciji žene u Platonovoj filozofiji, o zaboravu i eliminaciji religioznog u osobnom i javnom životu, o ekologiji kao religijskom izazovu 21. stoljeća, o islamskoj revoluciju u Iranu.