promocija u GHB biblioteciNaučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu i Gazi Husrev-begova biblioteka u ponedjeljak, 15.04.2019. godine, s počektom u 14 sati, će u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke upriličiti javno predstavljanje najnovijeg autorskog djela akademika Rešida Hafizovića „Islam u kulturnom identitetu Europe“. O knjizi će, pored autora, govoriti i prof.dr. Ismet Bušatlić i doc.dr. Asim Zubčević. Uz poziv svim zainteresiranim da nam se u ovoj prigodi pridruže, donosimo kraći odlomak iz jednog od poglavlja ovog iznimno aktualnog istraživačkog poduhvata akademika Hafizovića:


Muslimani su danas najfrekventniji narod koji je raspršen diljem planete, djelimice usljed globalizacije svijeta i potrage sa poslom i boljim standardima života, a djelimice usljed krvavih i brutalnih ratova koje ‘Imperija’ svako malo proizvede u aktualnom muslimanskom zemljovidu. Oni su danas zatečeni u multikulturnom i multivokalnom kontekstu svijeta, i vrlinom nove teologije i teodiceje oslobođenja oni i islam su, možda protiv volje stratega ‘Imperije’ i protiv planova retrogradnih sila u negdašnjim vlastitim zemljama muslimanskoga svijeta, iznova vraćeni u realni svijet, svijet kao takav, gdje su oduvijek i pripadali i gdje islamu kao religiji duhovno dozrela ljudskoga roda i jeste mjesto, jer svijet je pravo domište njegova metafizički uvjetovanog kozmopolitizma i univerzalizma. Uz tu činjenicu o novom ‘javnom prostoru’ u kojem se muslimani većma zatječu, neizostavno se zahtijeva i potreba nove hermeneutike svjetskog prostora kao novog zavičaja muslimana, zavičaja koji je sa sobom donio novu geopolitičku imaginaciju, novo i za sada jedino stvarno mapiranje planete koja je, zacijelo, jedan polivokalni i heteroglosni kontekst i za muslimane i za sve druge.