Bijedic Izet NEWIzdavačka kuća „Dobra knjiga" je u suizdavaštvu Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina" objavila knjigu Savremene političko-geografske karakteristike Bosne i Hercegovine, autora dr. Izeta Bijedića. U ovoj knjizi autor na oko 300 strana analizira političko-geografski položaj Bosne i Hercegovine kroz prizmu Evropske unije, položaja Bosne i Hercegovine na jugoistoku Evrope, Dejtonskog sporazuma, sigurnosnih regionalnih pitanja i odnosa Bosne i Hercegovine i njenih susjeda.

Autor posebnu pažnju posvećuje integracijskim i eurointegracijskim procesima. Knjiga je svojevrstan doprinos definiranju mjesta i uloge, političko-geografskog položaja Bosne i Hercegovine na Balkanu i jugoistočnoj Evropi.
Knjiga zacijelo može koristiti zannstvenim istraživačima, profesorima i studentima koji se bave političkom geografijom i geopolitikom, kao i širem čitateljstvu.