Ovo je tekst predavanja kojeg je direktor Naučnoistraživačkog insituta “Ibn Sina” professor Mohammad Ali Barzanooni održao 29. aprila 2012. godine u prisustvu ljubitelja islamske duhovnosti.

 

Irfan kao koncizna spoznaja i duboka svijest, jest ustvari čista spoznaja Boga Uzvišenog, zahvaljujući kojoj se postiže istinska svijest o Bogu, što olakšava put čovjekova voljnog napredovanja i usavršavanja koji vodi samoj blizini Božijoj.

Ljudi većinom posjeduju znanje o Bogu, odnosno opću svijest o istini Božijeg postojanja. To znanje je ustvari tek podsjećanje. Ali kada to znanje dospije u više i suptilnije stupnjeve, ono znači stupanje u nepreglednu dolinu Božije spoznaje, gdje se ozbiljuje spoznaja Uzvišenoga Boga putem Njegovih imena i atributa.

Sva stvorenja Božija zaokupljena su slavljenjem i hvaljenjem samoga Stvoritelja i svako je na svoj način zahvalan Gospodaru svjetova. Ali, ljudi zahvaljujući posebnome stvaranju i naravi ljudskoj, pored toga općeg slavljenja, hvaljenja i veličanja Svete Biti Božije, imaju mogućnost zakoračiti u prostor „posebnoga sagovorništva“ a jedan od oblika tog sagovorništva čovjeka s Bogom jest i ibadet. A ibadet kao čin krajnje čovjekove poniznosti i skrušenosti i strahopoštovanja pred Bogom Uzvišenim i čin pokornosti Njemu, jest plod spoznaje. Ustvari, spoznaja je uvod svakoga djelovanja. Prvi korak na putu ibadeta je sticanje spoznaje o Bogu Uzvišenome, Njegovim imenima i atributima. A osnova i temelj spoznaje o Bogu Uzvišenom jest tewhid. On je kamen temeljac spoznaje o Božijim imenima i atributima.

Tewhid znači prihvatanje istine o jednoći i Jedinosti Boga Uzvišenog. A istinski muvehhid je onaj koji Boga smatra Jednim Jedinim i koji samo Njega vidi. Samo je On apsolutan, a sve drugo su, prividi, odnosno očitovanja Njegova.

Spoznaja o tewhidu je osnova za sve druge spoznaje, uključujući Risalet i Velajet.  Tevhidska spoznaja je ona spoznaja u čijem se okrilju razvijaju sve druge spoznaje, a ne da se uzvišena Bit Božija spoznaje putem Njegovih neprebrojivih djela. Čovjek koji ne posjeduje tewhidsku spoznaju lahko može pogriješiti u odabiru puta prema Bogu Jedinome, kao i puta prema Vjerovjesniku i Valiji Njegovome.

Ukratko, spoznaja (marifet) je osnova i uvod u ibadet kao krajnja skrušenost i pokornost Boga na putu vusula – stizanja do Gospodara, od čega zavisi ovosvjetska i ahiretska sreća čovjeka. A svaka spoznaja temelji se na tewhidu.

Šta je tewhid? Prihvatanje istine – samo Bog Uzvišeni istinski postoji, a sve ostalo su različite manifestacije i stupnjevi očitovanja Njegova bitka.

Irfan je poseban put – put srca, na kojem čovjek putnik otkriva i motri nutrinu ispijajući male čaše istinske božanske spoznaje, a na tom putu mu je, potrebna pomoć samoga Boga i nadahnutost kur'anskim i poslaničkim poukama.

Gospodaru naš, otvori kapije srca naših za spoznaje Božije.

Amin