Održavanje edukativnih časova

1. Perzijski jezik

2. Islamska filozofija

3. Komentar i tumačenje Nehdžul Belage

4. Komentar i tumačenje Mevlanine Mesnevije

5. Komentar i tumačenje Fususul Hikama

6. Tumačenje Kur'ana

7. Historija islamske kulture i civilizacije