IV_tribina_izlagaciU okviru redovne mjesečne tribine „Ibn Sina“, a u povodu obilježvanja 23. godišnjice preseljenja rahmetli Imama Homeinija, velikog lidera Islamske revolucije i utemeljitelja Islamske Republike Iran,  u srijedu 6. juna 2012. godine sa početkom u 18 sati u amfiteatru instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu je održan Okrugli sto „Imam Homeini – obnovitelj vjere“.

Prisutnima se prvo obratio h. Midhat ef. Čelebić nadahnutim predavanjem na temu „Imam Homeini – obnovitelj vjere“ u kojem je naglasio potrebu da se razjasni kako nije riječ o obnovi Božije vjere, već vjere Poslanikova ummeta, jer vjera Božija nema potrebu ni za kakvom obnovom, reformom ili popravljanjem, već je vjera muslimana ta kojoj je potrebno obnavljanje i oživljavanje, kako o tome govori i hadis Božijeg poslanika s.a.v.s. u kojem se navodi da će Bog Uzvišeni u svakih stotinu godina poslati obnovitelja vjere. Midhat ef. Čelebić je posebno istaknuo i veličinu ličnosti Imama Homeinija kao prije svega duhovnog i morlanog autoriteta, a onda i političkog lidera koji je potomak časnog Poslanika s.a.v.s. (Kompletan tekst možete čitati u odjeljku "tekstovi i predavanja" ili klikom ovdje.)

Kao specijalni gost, na ovome skupu govorio je i hodždžetul islam dr. Ahmad Vaezi, direktor Ureda za islamsku promidžbu u Qomu. On je u svome izlaganju napravio komparaciju između Imama Homeinija i prethodećih mu muslimanskih reformatora i intelktualca, potcrtavši neke osnovne razlike: Imamova komuniakcija sa narodom a ne isključivo sa intelektualnim elitama, suprotstavljanje tiranskim vlastima unutar muslimanskih zemalja, ali i stranim supremacijskim silama... (Tekst možete čitati u odjeljku "tekstovi i predavanja ili klikom ovdje.)

Sljedeći govornik ovoga okruglog stola trebao je biti profesor Mohammad Ali Barzanooni, direktor Instituta “Ibn Sina”, ali je zbog ograničenosti vremena on odustao od obraćanja prisutnim gostima. Umjesto toga, njegov govor naslovljen sa “Imam Homeini r.a. – veliki obnovitelj vjere i čovjekove zbilje” je u pisanoj  formi podijeljen prisutnim gostima. U ovome tekstu profesor Barzanooni se ukratko osvrnuo na životopois Imama Homeinija, a onda analizirao dvije osnovne kategorije obnovitelja i reformatora u povijesti čovječanstva: one koji su ljudsku povijest vidjeli kao historiju civilizacije i svoj intelketulani napor ulagali na putu popravljanja i razvijanja materijalnog aspekta čovjekova života na ovome svijetu, i one koji povijest čovjeka posmatraju i kao duhovnu, ezoterijsku historiju i koji su svoje pregnuće posvećivali obnovi te dimenzije čovjekova života, naravno ne zanemarujući ni onu materijalnu.

U pauzama između izlaganja posjetitelji su gledali inserte iz dokumentarnog filma o Imamu Homeiniju “Ruhullah”.

Tekst izlaganja profesora Barzanoonija već možete čitati u odjeljku “tekstovi i predavanja” ili klikom ovdje.

IV-tribina_publika