04U četvrtak, 21. aprila 2011. godine u prostoru Međunarodnog sajma knjige i učila u Sarajevu održana je promocija Zbornika radova sa Naučnog skupa posvećenog Mevlana Dželaludinu Rumiju.

Moderator promocije, mr. Amina Šiljak-Jesenković, viši stručni saradnik u Orijentalnom institutu, na početku promocije je objavljivanje ovoga Zbornika okarakterizirala kao značajan kulturni događaj za Bosnu i Hercegovinu, te dodala: Naučni skup održan 2007. godine,  povodom 800-te godišnjice Rumijeva rođenja, predstavlja prvi značajniji intelektualno-znanstveni poduhvat na tragu razumijevanja njegovoga nauka. Ovaj skup organizirali su Orijentalni institut, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Filozofski fakultet i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.  Mevlana je svojevrstan kulturni most koji povezuje muslimanske narode, a već stoljećima njegovo djelo ostavlja svoje tragove i na našim prostorima.

Tekst izlaganja gosp. Mohammad Bagher Soleimanija možete čitati ovdje.

 

 

 

 

03

U nastavku promocije mr. Đenita Imamović-Haverić, viši asistent na Katedri za perzisjki jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu, upoznala je posjetioce sa sadržajem ovoga Zbornika, naglasivši da on sadrži trideset i pet odabranih radova o Rumiju, te o mjestu i ulozi derviških redova u Bosni i Hercegovini. Autori ovih radova su istaknuti univerzitetski profesori i istraživači iz Irana, Bosne i Hercegovine Turske, Japana i Amerike. Nakon pojedinačnog predstavljanja radova, profesorica Haverić je naglasila: Rumijev nauk i djelovanje sufijskog mevlevijskog reda na ovim prostorima dali su značajan doprinos posredovanju perzijskog jezika i književnosti, kao i samog tesavufa. Islam se na Balkanu oblikovao kroz intelektualno i kulturno djelovanje sufijskih redova i pod utjecajem velikana sufijske misli i literature, poput 'Attara, Sena'ija, Rumija, Hafiza, Sa'dija, Ibn Arebija, Imama Muhameda Gazalija i Abdul Kadira Gilanija. U širenju i promicanju osebujne islamske kulture značajan doprinos dali su iranski mislioci.

 

 

 

 

 

01Mr. Mohammad Bagher Soleimaniamiri, direktor Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“, svoje je izlaganje posvetio utjecaju Časnog Kur'ana na Rumijevo djelo: Tajna Mevlanina uspjeha i svjetske slave leži i u njegovoj iskrenoj, duboko intimnoj, nutarnjoj povezanosti sa Časnim Kur'anom i religijskim naukom. Kur'an je na neki način bio njegov životni moto, ideja vodilja i trajna inspiracija. Iz nutarnjih značenja kur'anskoga teksta crpio je inspiraciju za svoje majstorsko oslikavanje čovjekova inicijacijsko-uspinjućega duhovnog puta, od najnižih stupnjeva, preko ljudskih svojstava, sve do utrnuća i optrajavanja u carstvu Božijih imena i atributa. Njegova Mesnevija poput je merdevina koje vode čovjeka njegovom savršenstvu i vrlini, te, konačno, susretu s Bogom Uzvišenim.

Soleimaniamiri je dodao: Mevlana je čovjekov kosmički identitet umotao u svoja mistična kazivanja, vjerujući kako čovjek u samoj srži i središtu svoga bića nosi vječni, ali neprestance bujajući identitet. U njegovoj biti nema mjesta nikakvoj monotonosti, ponavljanju, regresiji i padu. Uspije li čovjek otkriti taj svoj stvarni identitet, ono svoje istinsko sebstvo, vinuvši se iz svijeta riječi u svijet stanja, jamačno će dokučiti istinsku radost i uzdignuće.

Direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” je na kraju svog izlaganja zahvalio suorganizatorima Naučnog skupa o Rumiju, a posebno Orijentalnom institutu u Sarajevu kao suizdavaču ovoga Zbornika, te izrazio nadu da će ovo djelo, uz Mesneviju, donekle utoliti žeđ zaljubljenika islamskog mudroslovlja i misticizma na ovim prostorima.

020607