odnos_demokracije_politickih_ucenjaNaslov: Odnos demokracije i političkih učenja 

Autor: Gholam Reza Basirniya

Prijevod: Sabahudin Šarić

ISBN: 978-9958-845-06-2

Izdavač: Institut "Ibn Sina" Sarajevo

Godina izdanja: 2012 

Opis: Ova knjiga ima namjeru analizirati odnos demokracije s ostalim političkim školama mišljenja i ideologijama te odrediti njihove međusobne sličnosti i razlike. Da bismo ostvarili ovo saznanje, u sedam poglavlja analizirali smo historijske, ekonomske i kulturne kontekste demokracije, kao i korijene i uzroke pojave i rađanja ovog mišljenja, principe i temelje demokracije, objašnjenje vladavine naroda, jednakosti, slobode, ustava, javnog prihvatanja i zadovoljstva, kritičnosti i odgovornosti. U nastavku smo se usmjerili na instrumente implementacije, operacionalizacije i jačanja duha demokracije i na tom putu analizirali smo izbore, medije (televiziju, radio, štampu, internet i ostala sredstva za prijenos slike i zvuka), političke partije i grupe utjecaja kao instrumente demokracije.   

Odnos demokracije i prava čovjeka jedna je od izuzetno važnih rasprava. Mi prava čovjeka ne tretiramo kao jednu političku školu mišljenja, ali zbog značaja ove rasprave, pokušali smo odrediti i odnos između ovog dvoga. Radi određenja granica i razjašnjenja termina demokracije pristupili smo analizi odnosa između demokracije i liberalizma, socijalizma, fašizma i anarhizma kao istaknutih škola ideologija Zapada te smo nastojali analizirati odnos svake od ovih ideologija sa demokracijom.

U raspravi o religijskoj demokraciji pokušano je da se različita stanovišta koja postoje u ovoj oblasti sumiraju u tri grupe, a zatim da se izlože gledišta Imama Alija (a. s.), Imama Homeinija (r. a.), ajatollaha Hameneia, Fahija Huvejdija, Muhameda Selima al-A'vaa, šejha Saida Havaa, Jusufa Kardavija, Ostada an-Nura Leldžindija i Muslimanske braće o religijskoj demokraciji i odnosu islama i demokracije. Na kraju ovog dijela izveli smo zaključak rasprave o religijskoj demokraciji i stanovištima ove škole mišljenja o legitimitetu, moći, participaciji i provođenju vladavine. Na kraju knjige analizirali smo širenje demokratskih sistema u većini dijelova svijeta u XX st., kao što su Bliski istok, jugoistočna i centralna Azija, istočna Evropa, latinska Amerika unatoč gorkim iskustvima (Prvi i Drugi svjetski rat i pojava brojnih ratova u ovom (dvadesetom stoljeću)), kao i perspektive demokracije i probleme koji se pred njom nalaze.