zivi_sufizamNaslov: Živi sufizam

Autor: Seyyed Hossein Nasr

Prijevod: Edin Kukavica i Enes Karić

ISBN: 9958-9572-0-5

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2004

Opis:

Iz brojnih razloga -  ponekih pozitivnih, a mnogih negativnih - ima dosta zanimanja za sufizam na Zapadu i među modernim, obrazovanim klasama islamskog svijeta. Raspad jednog manje-više homogenog "vrijednosnog sistema" modernog svijeta; osjećaj nesigurnosti u odnosu na budućnost; nerazumijevanje poruka religija koje prevladavaju na Zapadu, posebno kršćanstva, čije su inherentne pouke sve nedostupnije; želja za vizijom duhovnog svijeta u okruženju kojem sve više nedostaje kvaliteta te mnogi drugi faktori - svi zajedno - doprinose toj potrazi za duhovnim učenjima orijentalnih religija. Ova potraga na Zapadu je započela već sa prethodnom generacijom, pojavom općeg interesa za hinduizam i budizam; međutim, pošto je mnogo toga napisanog, čak i prakticiranog u tom periodu bilo ili lažno ili, u najboljem slučaju, površno, zanimanje za te tradicije – posebno u proučavanju vedante i zena – uskoro postaje pomodnost koja je - za generaciju koja traži stalno nova i drugačija iskustva, bez dubljeg prodiranja u bilo koje od njih – brzo postala dosadna i zamorna.

Mnogima je sada postao privlačan sufizam, koji je, nažalost, tako izgleda, osuđen da bude pogrešno predstavljen ili osakaćen da bi odgovarao mentalitetu onih koji su ili bezazleni a neupućeni u stvarnu prirodu duhovnog puta, ili svjesno nastoje najuzvišenije istine reducirati ne bi li se uklopile u njihovu sitničavu prirodu. Ali pored toga - glasnije oglašavanog - zanimanja za sufizam može se razabrati i dublje i istinskije interesovanje, kako onih koji žele iz uvida koje nudi sufizam izvući vlastitu duhovnu korist, bez obzira na to koji religijski ili duhovni put  slijede, te, najzad, onih koji su privrženi istinskom duhovnom putu i voljni podnijeti neophodne žrtve kako bi se osposobili za tu stazu.

Među službenim zapadnim stručnjacima za islam nazire se sve veća svijest o središnjoj ulozi koju je sufizam igrao u islamu i islamskoj povijesti. Mnogi su sad spremni prihvatiti islamsko porijeklo sufizma i neraskidivu vezu što vezuje sufizam sa islamom, umjesto da slijede staru praksu tumačenja sufizma kao svojevrsnog tuđeg utjecaja unutar samog islama. Teško da se može danas pisati o islamskoj duhovnosti a da se ne razmatra sufizam, mada ima orijentalista koji to nastoje činiti.