duhovne_postaje_poslanikaNaslov: Duhovne postaje poslanika u svjetonazoru šejha 'Attara

Autor: Mubina Moker

Prijevod: Mubina Moker 

ISBN: 9789958913129

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2007

Opis:

Ova knjiga je nastala kao doktorska disertacija koju je autorica odbranila 27.01.2003. godine na Fakultetu za književnost i humane znanosti u Teheranu.

Poštovani čitaoče čije srce traga za Istinom, pred tobom su plodovi polučeni tokom autoricinog višegodišnjeg putovanja duhovnim obzorjima jednoga od najvećih perzijskih irfanskih pjesnika, šejha 'Attara. Govoriti o duhovnim postajama Božijih glasonoša u svjetonazoru arifa za kojeg je Mevlana rekao:

Sedam gradova ljubavi 'Attar prošao je,

mi još na zavijutku jedne ulice smo,

predstavlja svojevrstan izazov koji otvara bezbroj pitanja na koja odgovore trebaš potražiti u najtajnijim tajnama skrivenim u dubinama vlastitoga srca. Iskreno se nadam da će ti ovo skromno istraživanje pomoći u tome. S obzirom na činjenicu da je ovo prvo istraživanje ovakve vrste kod nas, ali i u novijoj perzijskoj književnosti, pred autoricom se pojavio dvostruki problem:

- kako jedan djelatni i neprekinuti proces čovjekova duhovnoga zrenja promatran kroz ličnosti poslanikâ, koji obuhvata čitav jedan spektar profinjenih i veoma često prožimajućih značenja, smjestiti u ograničeni kontekst obuhvaćen pojmom duhovne postaje;

- kako odrediti konkretnu duhovnu postaju koja je utisnula ezoterijski pečat vjerovjesničkoj misiji svakoga poslanika ponaosob?

Potrebno je naglasiti da između duhovne postaje i individualnog ponašanja postoji čvrsta i tijesna povezanost. Naime, u svakoj postaji reflektira se određeni kodeks pojedinačnog morala koji je uvjetovan vremenom, mjestom, misaonim i etičkim sklopom pojedinca, i općim vrijednostima koje vladaju u društvu. Sa druge strane, svaki poslanik bio je pojavno očitovanje jednoga od Božijih atributa, odnosno posjedovao je krajnje izraženu karakternu crtu koju su iskristalizirala dešavanja tokom njegovoga života, a koja je dala karakteristične smjernice njegovome duhovnome putu. Duhovna postaja svakoga poslanika nužno je, dakle, određena, njegovim karakterom koji se očitovao kroz izvanjsko ponašanje, te duhovnom zrelošću i razinom dosegnutog savršenstva. Drugim riječima, temeljni i prepoznatljivi kodeks ponašanja jednog poslanika u tijesnoj je sprezi sa njegovom osobenom duhovnom postajom. U ovom kontekstu je promatrana  postaja svakoga poslanika.