svjetlosni_covjekNaslov: Svjetlosni čovjek u iranskom sufizmu

Autor: Henry Corbin

Prijevod: Rešid Hafizović

ISBN: 9789958957161

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2003

Opis:

Knjiga koja je pred vama djelo je Henri Korbena "Svjetlosni čovjek u iranskom sufizmu", a po prvi put pojavljuje se na bosanskom jeziku zahvaljujući prijevodu prof. dr. Rešida Hafizovića. Dr. Henri Korben, filozof i istraživač u oblasti historije filozofije, jedan je od najznačajnijih iranologa. Za svoga dragocjenog i plodonosnog života, pišući i prevodeći, učinio je veliku uslugu iranskoj filozofiji i teozofiji. Ne samo da je dao ogroman doprinos predstavljanju iranske filozofske i teozofske misli na Zapadu, nego je otkrivajući, identificirajući i štampajući raritetne rukopise iranskih filozofa i mistika, učinio veliku uslugu i iranskoj kulturi i civilizaciji.

Prevođenje Korbenovih djela praćeno je uistinu osobitim poteškoćama. On je nastojao u evropskoj filozofskoj tradiciji pronaći odgovarajuće pojmove u koje bi preveo pojmovlje islamske filozofije i teozofije, a kad god to nije bilo moguće posezao je za uvođenjem novih termina u maternjem mu, francuskom jeziku. Te lingvističke inovacije, zahvaljujući prevođenju značajnog broja djela islamske filozofije na zapadnoevropske jezike, vremenom su našle posebno mjesto u francuskom, njemačkom i engleskom, jezicima koji baštine bogatu filozofsku tradiciju. Kako je tradicija prevođenja vrela islamske filozofske misli u jezicima jugoistočne i istočne Evrope nešto siromašnija, prevodioci u ovim sredinama suočavaju se sa mnogo više poteškoća pri prevođenju pojmova islamske filozofije i teozofije. Svaki novi prijevod iz ove oblasti na rečenim prostorima, predstavlja ustvari jedno filozofijsko pregnuće u prenošenju i upoznavanju teških i kompliciranih pojmova u jednom novom svijetu. Svako novo djelo otvara pred nama prozor u nedokučive bistrine svijeta islamske filozofije i teozofije.

Institut "Ibn Sina" gaji nadu da će objavljivanje ove knjige u sjajnom prijevodu vrsnog bosanskog intelektualca, otvoriti nove vidike sagledavanja bar nekih krajičaka svijeta iranske teozofije.