bir mubinaخانم دکتر مبینا موکر، همکار متخصص موسسه علمی پژوهشی "ابن سینا" سارایوو، روز جمعه 28 می 2021. (7 خرداد 1400)، مهمان برنامۀ زندۀ گفتگوی رادیو BIR بود. خانم نادیرا هورم سردبیر و مجری این برنامه، در گفتگویی صمیمانه با دکتر موکر درمورد اقامت تحصیلی چند ساله او در تهران و ارتباطش با فرهنگ غنی ایران صحبت کرد.

در ادامه این گفتگو دکتر موکر گفت: "بنده با فعالیت های علمی خود بخصوص با ترجمه آثار معتبر و معروف عرفانی از زبان فارسی به زبان بوسنیایی، مثل دیوان امام خمینی (ره) و الهی نامه شیخ عطار نیشابوری، سعی می کنم پل دوستی بین دو ملت ایران و بوسنی را در زمینه های علمی و فرهنگی برقرار کنم."
در ادامه گفتگو مجری برنامه به سابقۀ بیش از 500 سالۀ مثنوی خوانی در بوسنی و نقش برجسته یکی از مثنوی خوانان بوسنی به نام خواجه حافظ خالد افندی حاجی مولیچ، در ترویج اندیشه مولوی در سرزمین بوسنی اشاره کرد و گفت که دکتر موکر نیز از این عنوان افتخاری یعنی "زن مثنوی خوان" برخوردار است و تدریس در جلسات دوهفتگی مثنوی خوانی در تکیه کاچونی را بر عهده دارد.
دکتر موکر در ادامه از این واقعیت که بر خلاف سنت معمول، مثنوی را هم به زنان و هم به مردان بیان می کند ابراز خرسندی نمود و گفت: "من مثنوی خوانی را یک امانت الهی می دانم و سعی می کنم که از طریق صحبت من حضار در جلسات مثنوی خوانی از اندیشه و اشعار مولانا الهام بگیرند."
به گفته دکتر موکر رویکرد اصیل به تصوف بین زن و مرد از نظر قدم زدن در راه سیر سلوک و عروج معنوی آنها تمایز قایل نیست لذا بیان و تفسیر مثنوی توسط یک زن در تکیه کاچونی یک قدم مثبت در غلبه بر بعضی از پیشداوری ها درباره زن به شمار می آید.
این برنامه مورد استقبال بسیار خوب شنوندگان قرار گرفت.