1aهمایش دو روزه تاثیر تمدن اسلامی بر اروپا روزهای جمعه و شنبه مورخ 24 و 25 شهریور ماه در محل سالن اجتماعات مرکز اسلامی زاگرب برگزار شد . این برنامه علمی با مشارکت انجمن بوشنیاکهای زاگرب ، موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و شهرداری زاگرب آغاز بکار کرد. در آغاز این برنامه که از ساعت 30/15 آغاز شد ، دکتر سعاد آلیچ طی سخنانی با تقدیر از حضور مردم در این برنامه به تشریح همایش امسال پرداخت. در ادامه صحبتهای وی دانیل بوچان ، دبیر همایش از تاثیر تمدن اسلامی بر اروپا در ابعاد مختلف سخن گفت و ضرورت برگزاری این نوع همایشها را تاکید بر سهم عظیم تمدن اسلامی در گشایش اروپا دانست.

در ادامه عزیز حسن اویچ مفتی زاگرب بر برگزاری چنین همایشهای علمی تاکید کرد و از ضرورت گفتگوی علمی بین فرهنگها و تمدنها بویژه مسلمانها و مسیحی ها سخن گفت. شهردار زاگرب ، میلان باندیچ نیز با تشکر از برگزار کنندگان این همایش گفت: در جهانی که متاسفانه تنش ها جای خود را به یک دیالوگ واقعی داده ، ضرورت برگزاری همایش هایی از این نوع زیاد احساس می شود. اروپا نیاز به تنوع بیشتر فرهنگی دارد و این تنوع فرهنگی مهمترین عنصر زندگی مسالمت آمیز در اروپا و سایر نقاط جهان است.
در ادامه برنامه ابتدا دانیل بوچان در باره اندلس ، نمونه مهمی از مدیترانه چند فرهنگی سخن گفت و سهم اندلس را در تاریخ تفکر اروپا بسیار مهم دانست. وی گفت : بدون اندلس چیزی به نام رنسانس در اروپا وجود نداشت و تحولات فکری و تمدنی اندلس در همه زمینه های تاثیر مهمی بر انتقال علم و تکنیک به اروپا بازی کرد.
سعید عابدپور سخنران روز دوم همایش از تاثیر ابن سینا بر سنت توماس آکویناس سخن گفت. وی تاکید کرد که فلسفه فارابی و ابن سینا نخستین کوششهای مهم در عرصه خردورزی در داخل فلسفه مشایی بود. ابن سینا بر خلاف سنت اهل حدیث و اخباریون و خلاف سنت نوافلاطونی و تفکر صوفیانه که با عقلانیت فلسفی مشکل داشتند ، فلسفه ارسطویی را در چهارچوب آشتی دین و علم کلا دگرگون کرد. او در کنار شناخت معرفت قدسی ، معرفت انسانی و تجربه حسی را دو عنصر و رکن شناخت دانست و بدینگونه تاثیر شگرفی بر توماس اکویناس گذاشت.
خانم فاحیرا فیضیچ – چنگیچ از دیگر سخنرانان در باره نقش رسانه ها در ایجاد گفتمانهای سیاسی سخن گفت. وی تاکید کرد رسانه ها نه تنها اخبار و تحلیل ارایه می دهند بلکه تصویری از جهان ارایه می دهند که در پشت ارایه خبر و تفاسیر و تحلیلها قرار دارد . تحلیل این تصویر و جهان بینی رسانه ای در درک اهداف رسانه ها مهم است.
سخنرانان این همایش به شرح ذیل می باشند:
- دانیل بوچان از دانشگاه اسپلیت ، اندلس ، نمونه و الگوی قرون وسطایی از مدیترانه چند فرهنگی
- عزیز حسن اویچ مفتی زاگرب ، روابط بین اسلام و اروپا و رسالت مسلمانها در راستای آن
- خانم دکتر ادینا ولیو از دانشکده تربیت اسلامی زنیتسا ، روشی برای ایجاد هویت اروپایی
- دکتر میسلاو کوکوچ دانشگاه زاگرب ، فرهنگ و دین از ددیگاه اسد چیمیچ
- سعاد محمدآگیچ ، گوته و اسلام
- دکتر حیلمو نرمالیا سارایوو ، اسلام و اروپای گوته
- دکتر لینو ولیاک دانشگاه زاگرب ، ابن خلدون بنیانگذار فلسفه تاریخ
- دکتر فحرالدین نوالیچ ، مساله طبیعت در آثار سید حسین نصر
- دکتر حسن جیلو دانشکده علوم اسلامی اسکوپلیه ، بررسی تطبیقی تعریف مساله وجود در بین فللاسفه مسلمان و مسیحی قرون وسطا
- خانم وسنا ایوزیچ دانشگاه زاگرب ، تصوف خدمتی برای اسلام در غرب
- دکتر سعاد آلیچ دانشگاه سییور ، ترس از شناخت مبدا
- دکتر فاحیرا فیضیچ – چنگیچ ، مساله رسانه و تصویر اسلام و مسلمانها در اروپا
- سعید عابدپور موسسه ابن سینا ، نقش تفکرات ابن سینا بر سنت توماس آکویناس در مساله معرفت شناسی
- دکتر جواد زچیچ ، دانشگاه زنیتسا ، بررسی یک نسخه خطی ریاضی در کتابخانه غازی خسرو بیک متعلق به یک نویسنده خراسانی
- دکتر ژارکو دادیچ فرهنگستان علوم کرواسی ، رسایل نجومی و ریاضی مسلمانها در قرن 12 در اروپای غربی و بوسنی از قرون 16 تا 18 میلادی
- دکتر عصمت بوشاتلیچ سارایوو ، مدارس اسلامی و کتاب در کرواسی در قرون 16 و 17 میلادی
- دکتر انس کویونجیچ سارایوو ، انتقال علوم اسلامی به اروپا از طریق اندلس با تاکید بر ابن جلدون و ابن سعید
- دکتر روسمیر شادیچ دانشکده فلسفه توزلا ، فلسفه اسلامی در چهارچوب بررسی رنسانس اروپایی
- دکتر ایویچا مارتین اویچ زاگرب ، بررسی تاثیر ابن رشد در آثار نیکولا گوچتیچ
- دکتر علاالدین هوسیچ موسه شرق شناسی سارایوو ، تاثیر تمدن اسلامی بر رشد و توسعه شهرها
- دکتر عدنان یاهیچ دانشگاه توزلا ، اعتراض علیه بی قانونی و ظلم ، نگاهی به بیانیه مسلمانان در حکومت کرواسی طی جنگ جهانی دوم
- کمال مویچیچ زاگرب ، آنچه می گوییم آغاز ، خود پایان چیزی است ، بررسی فلسفی مساله مبدا و آفرینش

23456789910