1

بیست و چهارمین همایش سالیانه بین المللی مشیخت اسلامی کرواسی با عنوان «علم و دین: 2000 سال همکاری و تضاد» روز پنجشنبه ساعت 18 افتتاح شد. همایش امسال که بیست و چهارمین همایش سالیانه مرکز اسلامی است با مشارکت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا ، آکادمی هنر و علوم اروپا ، دانشکده الهیات کاتولیکی زاگرب و سه انجمن بین المللی پزشکی در خصوص باروری و لقاح مصنوعی برگزار شد. همچنین ریاست جمهوری کرواسی و شهرداری زاگرب حمایت خود از این همایش را اعلام کردند.


در همایش بیش از چهل و دو مقاله علمی در حوزه های مختلف ارایه شد. آغاز همایش با قرائت آیاتی از قرآن کریم با صوت عزیز علیلی ، امام مسجد زاگرب بود. در ادامه "عزیز حسن اویچ" مفتی کرواسی در سخنانی گفت : علم و دین از آغاز بشریت با هم در تعامل می باشند.علم به گسترش افقهای تجربی و رابطه انسان با محیط زیست و ایجاد تکنیک کمک می کند و دین در امر اخلاق انسانها را کمک می کند تا رابطه ای منطقی با جهان داشته باشد. وی با تشکر از نهادهای بین المللی از جمله موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و همچنین تشکر از رییس جمهور کرواسی و شهردار شهر افزود : هدف ما این است که بحث های علمی در کرواسی را در این مرکز با هدف ایجاد روابط علمی با تمامی پیروان ادیان و ایجاد جامعه ای مبتنی بر گفتگو و تعامل فکری بنا کنیم. در ادامه برنامه آقای پاوو باریشیچ وزیر فرهنگ و آموزش کرواسی ، دکتر فلیکس اونگر رییس آکادمی هنر و علوم اروپا ، دکتر عاصم کوریاک از انجمن بین المللی لقاح مصنوعی و دکتر تونچی ماتولیچ از دانشکده الهیات کاتولیک به ایراد سخنرانی پرداختند.
برنامه همایش روز های جمعه و شنبه 28 و 29 آوریل ادامه پیدا کرد و مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش از جمله مقاله دکتر قادری مدیر موسسه ابن سینا سارایوو با عنوان «رابطه پیچیده میان تروئیکای دین، علم و سیاست از منظر اسلامی» و مقاله دکتر معصومی همدانی از انجمن حکمت و فلسفه درباره رابطه بین علم و دین از منظر ابن رشد قرائت شد. همایش با سخنان مفتی زاگرب عزیز حسن اویچ و دکتر عاصم کوریاک به پایان رسید. هر دو نفر با توجه به تلاش سه روزه همایش با تشکر از سازمان دهندگان همایش و سخنرانها گفتند : رابطه دین و علم باید در ابعاد مختلف علمی به شکل جزیی تری روشن گردد. این مساله نیاز به همکاری عالمان علم تجربی و عالمان فلسفهو فقه و الهیات اسلامی دارد.

2

345678910program Simpozija ZNANOST I RELIGIJA