1همایش بین المللی نسخ خطی زبان فارسی در بالکان و اروپای مرکزی روزهای پنجم و ششم اسفند ماه (23 و 24فوریه 2017) توسط مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی در شهر صوفیه برگزار شد. در این همایش نزدیک به چهل پژوهشگر از کشورهای بلغارستان، مجارستان ، انگلستان ، اتریش ، ایران ، ترکیه ، جمهوری آذربایجان ، بوسنی و هرزگوین، صربستان و کرواسی شرکت کردند و آخرین مقالات و تحقیقات پژوهشگران و محققان در زمینه نسخ خطی فارسی، فرهنگ و تمدن مشترک میان ایران و کشورهای حوزه بالکان ارائه شد.

دکتر نامیر کارا حلیلویچ، دکتر احمد زیلجیچ ، نرمین هوجیچ و سعید عابدپور که از طرف موسسه علمی-پژوهشی ابن سینا سارایوو در این همایش حضور پیدا کرده بودند، از سخنرانان بخش پایانی همایش بودند که به بررسی و تحلیل برخی نسخ خطی فارسی در بوسنی و هرزگوین از جمله موجودی نسخه های خطی کتابخانه غازی خسرو بیک، معرفی یک نسخه خطی از صحیفه سجادیه موجود در کتابخانه غازی خسرو بیک، بررسی نسخه خطی بهجت التواریخ موجود در کتابخانه انستیتو بوشنیاک و مثنوی خوانان معاصر بوسنیایی و نقش آنها در حفظ فرهنگ اسلامی پرداختند.
لازم به ذکر است که در مراسم افتتاحیه همایش معاون کتابخانه ملی صوفیه ، رییس دانشگاه صوفیه ، رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صوفیه و اکبر ایرانی از نشر مکتوب سخنرانی کردند و در ادامه مقالات بتدریج ارایه شد.

426007117 284965

2345678910111213141516