ibnsinaمؤسسه ابن سینا از سال 1375 شمسی برابر با 1996 میلادی در شهر سارایوو پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین تاسیس و راه اندازی شد. هدف اصلی این مؤسسه مطالعه و پژوهش در حوزه علوم انسانی و گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی میان اندیشمندان و مراکز علمی تحقیقاتی ایران و منطقه بالکان است.

اقدامات علمی مؤسسه در چهار مرکز اجرا می شود:

1. مركز فلسفه و عرفان؛

2. مركز فرهنگ و تمدن؛

3. مرکز زبان و ادبیات فارسی؛

4. مرکز مطالعات بالکان.

فعالیت های اجرایی مؤسسه نیز در پنج زیر مجموعه انجام می گیرد:

اداری و مالی

ارتباطات:

سايت (www.ibn-sina.net) به زبان بوسنيايي و فارسی، زمینه ی ارتباطات و اطلاع رسانی مؤسسه را برای عرضه محصولات خود مهیا نموده است.

چاپ و انتشارات:

پی گیری امور تألیف، ترجمه، ویراستاری، طراحی، چاپ و انتشار کتاب، مقاله و بروشور

دبيرخانه‎ همايش ها و ميزگردها:

وظیفه برنامه‎ريزي و سازمان دهي همايش ها و ميزگردهاي مراكز علمي را برعهده دارد. ایجاد و توسعه ارتباطات بین مؤسسه با سایر نهادهای علمی در بالکان و سایر کشورها، از وظایف این دبیرخانه می باشد.

کتاب خانه:

مؤسسه، دارای کتاب خانه ای با بیش از پنج  هزار جلد کتاب در زمینه ی ایران شناسی، فلسفه، عرفان، علوم اسلامی، تاریخ و تمدن، ادبیات فارسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل است. کتاب خانه دارای مراجع و مآخذ مهم در زمینه تصوف، فلسفه اسلامی و ادبیات  فارسی نیز می باشد. استفاده از کتاب خانه برای اساتید، محققین و دانشجویان آزاد است.

 

مدیر موسسه ابن سینا

محمد حسین عباسی ولدی