یکی از افتخارات موسسه این است که ترجمه بوسنیایی دیوان حافظ، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1389 (فوریه2011) را در رشته مطالعات ایرانی – شعر و ادبیات فارسی، از آن خود کرد و موفق به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور محترم ایران شد.

همچنین ترجمه بوسنیایی دیوان حافظ و فرهنگ فارسی بوسنیایی، به ترتیب در نمایشگاه های بین المللی کتاب سارایوو در سال های 1389 و 1390 (2010 و 2011) به عنوان کتاب های برگزیده نمایشگاه، معرفی و لوح تقدیر دریافت کردند.