1.  فرهنگ فارسی بوسنیایی -  دکتر مبینا موکر و جنیتا هاوریچ

2.  ديوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی - ترجمه دکتر بشیر جاکا

3.  آداب نماز - حضرت امام خمینی(ره) - ترجمه دکتر مبینا موکر، نرمین هوجیچ و معمر کودریچ

4.  جهاد اکبر - حضرت امام خمینی(ره) -  ترجمه معمر کودریچ

5.   جاذبه و دافعه امام علي(ع) -  استاد شهيد مطهري -  ترجمه معمر کودریچ

6.   وحي و نبوت - استاد شهيد مطهري - ترجمه معمر کودریچ

7.   جهان بيني توحيدي -  استاد شهيد مطهري - ترجمه معمر کودریچ

8.   شناخت اسلام - شهيدان دکتر بهشتي و دکتر باهنر - ترجمه نرمین هوجیچ و معمر کودریچ

9.   كارنامه اسلام - عبدالحسين زرين كوب - ترجمه احمد زیلجیچ

10.    “معرفت نفس” منتخب دفتر اول - آيت الله حسن زاده آملي - ترجمه معمر کودریچ

11.   صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه او- دکتر سيد حسين نصر - ترجمه دكتر عدنان سيلايجيچ

12.   فلسفه ملاصدرا شیرازی - مولانا فضل الرحمن - ترجمه دكتر رشید حافظ اويچ

13.   فلسفه اسلامي در ايران  قرن 17 و 18 ميلادي- دکتر هانري كربن- ترجمه دكتر رشید حافظویچ

14. انسان نوراني در تصوف ايراني - دکتر هانري كربن - ترجمه دكتر رشید حافظ اويچ

15.  مجموعه مقالات همایش " اهل بيت(ع) در بوسنی"

16. املاک بیگ ها در بوسنی و هرزگوین - دکتر حسنیا کامبرویچ

17. تاريخ ادبيات فارسی - دکتر بشير جاكا

18.آموزش زبان بوسنيايي براي فارسي زبانان - دکتر بشير جاكا

19. مجموعه مقالات ميزگرد "سلاح هاي ممنوعه در جنگ بوسني و هرزگوین"

20. مجموعه مقالات ميزگرد "تروريسم و مسائل آن در جهان معاصر"

21. مقالات صوفیانه - دکتر سید حسین نصر - ترجمه دکتر انس کاریچ و ادین کوکاویتسا

22. راه صوفیانه به عشق - دکتر ویلیام چیتیک - ترجمه دکتر رشید حافظ اویچ

23. تکامل اجتماعی انسان - استاد شهید مطهری - ترجمه نرمین هوجیچ

24. معاد سرای جاوید -  استاد شهید مطهری - ترجمه صباح الدین شاریچ

25. محمد(ص) مرد خدا - دکتر سید حسین نصر - ترجمه دکتر رشید حافظ اویچ

26. مقامات انبیا در جهان بینی شیخ عطار - دکتر مبینا موکر

27. انسان در آیینه تصوف - دکتر رشید حافظ اویچ

28. نامه های عرفانی امام خمینی(ره) – ترجمه نرمین هوجیچ و معمر کودریچ

29. درس هایی از عرفان اسلامی – دکتر فاطمه طباطبایی – ترجمه احمد زیلجیچ

30. مقایسه گلستان سعدی و بلبلستان فوزی - دکتر سداد دیزدارویچ (به زبان فارسی)

31. شرح عبدالله بوشنیاک بر فصوص الحکم ابن عربی - جلد اول - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

32. شرح عبدالله بوشنیاک بر فصوص الحکم ابن عربی - جلد دوم - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

33. شرح عبدالله بوشنیاک بر فصوص الحکم ابن عربی - جلد سوم - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

34. خدمات متقابل اسلام و ایران - استاد شهید مطهری - ترجمه معمر کودریچ

35. تاریخ تمدن اسلام - دکتر علی اصغر حلبی - ترجمه فؤاد حاج محمدویچ

36. ابن سینا و دوراندیشی شهودی او -  دکتر هانری کربن - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

37. نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی - دکتر خسرو باقری - ترجمه صباح الدین شاریچ

38. نقش و جایگاه طریقتهای درویشی در بوسنی و هرزگوین؛ مجموعه مقالات همایش مولانا

39. شرح عبدالله بوشنیاک بر فصوص الحکم ابن عربی - جلد چهارم - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

40. شیخ الرییس ابو علی سینا؛ زندگی نامه و آثار - جمعی از محققان - ترجمه نرمین هوجیچ

41.  حکمت الاشراق - شیخ شهاب الدین سهروردی - ترجمه دکتر رشید حافظویچ

42. نسبت دموکراسی و مکتبهای سیاسی - غلام رضا بصیرنیا - ترجمه صباح الدین شاریچ

43. سراج القلوب - نوشته خواجه امام ابومنصور سعیدبن محمد قطان غزنوی با ترجمه و تصحیح دکتر نامیر کارا خلیل اویچ

44. مصطفی چمران - مردی برای همیشه با ترجمه معمر کودریچ

45. امام خمینی و جهان اسلام - علی داستانی بیرکی- ترجمه معمر کودریچ

46. مبادی اخلاق در قرآن - آیت الله عبدالله جوادی آملی - ترجمه معمر کودریچ

47.بیداری اسلامی - تالیف دکتر علی اکبر ولایتی - ترجمه بوسنیایی آقای معمر کودریچ

48.قرائت اساسی فصوص ابن عربی به وسیله شرح عبدالله بوشنیاک -  نوشته رشید حافظویچ

49.از تک گویی تا گفتگو در باره سرنوشت بوشنیاک ها -نوشته دکتر اسد چیمیچ

50.اقبال برای همه-  گردآورنده: شهاب یار خان

51. فهرست افراد و املاک سنجک کلیس سال 1550 میلادی - مترجم / پدیدآورنده: فضیلتا حافظ اویچ

52. خوشنویسی و فرهنگ اسلامی - نوشته آن ماری شیمل - ترجمه بوسنیایی دکتر رشید حافظویچ 

53. دین و اخلاق - مجموعه مقلات

54. اسلام و حقوق بشر - نوشته دکتر روح الله قادری کنگاوری

55. چندزبانی در مثنوی مولوی - نوشته دکتر منیر درکیچ

56. با عهدین و قرآن تا اعتقاد به خدا و خالق یگانه - نوشته مارکو جوریچ

57. شناخت، نخستین ارزش اسلام – در امدی بر نظریه شناخت در اسلام - نوشه دکتر رشید حافظویچ 

58. اسلام در هویت فرهنگی اروپا - نوشته دکنر رشید حافظویچ

59. گنجینه ای از حکمت مولانا - نوشته دکتر الویر موسیچ

60. تاریخ مختصر زبان و ادبیات فارسی - نوشته محمد جعفر یاحقی

61. ویژگیهای سیاسی جغرافیایی معاصر بوسنی و هرزگوین  - نوشته دکتر عزت بیدیچ

63.  مقالاتی درباره عرفان، تصوف بوسنیایی - نوشته سعید عابدپور

64. شیخ حسن قایمی، فرزند زمان - نوشته خانم دکتر مبنیا موکر

65. طریق صوفی به معرفت - نوشته ویلیام چیتیک

66. الهی نامه - نوشته عطار نیشابوری