موسسه ابن سینا به منظور معرفي گوشه هایی از ديدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران، تا کنون چهارده عنوان کتابچه را به شرح ذیل ترجمه و منتشر کرده است:

 

- ديدگاه هاي حضرت امام خميني(ره)

1. حج

2. زن

3. نامه‎هاي عرفاني

4. ضيافت رمضان

5. جهاد اكبر

6. اسلام و سياست

7. شرح حديث علم

8. خود باوري و خوداتكايي

9. لزوم مبارزه با ظلم و استكبار

 

- ديدگاه هاي حضرت آیت الله خامنه ای

1. اسلام و اصلاحات

2. وظيفه حكومت و مردم در حكومت اسلامي

3. فلسطين مهم ترين مسأله جهان اسلام

4. هنر و هنرمند

5. جوانان و خطرات در راه