فصلنامه نشانه‎هاي زمان در سال 1376 برابر با 1997 ميلادي با هدف طرح مباحث جديد در حوزه علوم انسانی شروع به انتشار نمود. اين فصل نامه باهمکاری گروهي از اندیشمندان و پژوهشگران ايراني و بوسنيايي و به سردبيری دكتر عدنان سيلايجيچ، استاد دانشكده علوم اسلامي سارايوو به زبان بوسنیایی منتشر می شود.

موضوعات فصلنامه باتوجه به نيازها و ضرورت های موجود منطقه بالکان، از سوی شورای علمی نشریه تعيين مي‎شوند. مباحث اين نشريه در باره تفكر فلسفی، عرفان اسلامي، گفتگوي فرهنگي، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات سیاسی اجتماعی بالکان مي‎باشد.

تا کنون  62 شماره از فصلنامه نشانه‎هاي زمان با بيش از 750 مقاله از اساتید و محققان  ايراني و بوسنيايي و ديگر نقاط جهان منتشر شده است.