znakovivremena63Sarajevo • Proljeće 2014 • God. XVII • Broj 63

Naučnoistraživački institut "IBN SINA" Sarajevo, 2014.

TEMATSKI BROJ BIOETIKA

UVODNIK Adnan Silajdžić 1456237045 pdfs


BIOFILOZOFIJSKA I BIOETIČKA MISAO JONASA
EDWARDA SALKA I ALBERTA SCHWEIZA

JONAS EDVARD SALK - PRONALAZAČ CJEPIVA
PROTIV DJEČIJE PARALIZE I UTEMELJITELJ BIOFILOZOFIJE
Nada Gosić  1456237045 pdfs
ALBERT SCHWEITZER - FILOZOF MIRA Ivana Zagorac  1456237045 pdfs

BIOETIKA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE
POJAM, ZNAČENJE I NASTANAK BIOETIKE SA
POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
Velimir Valjan  1456237045 pdfs
KORIJENI BIOETIČKE MISLI U MAKEDONIJI Dejan Donev  1456237045 pdfs

BIOETIČKE TEME U VJERSKIM I KULTURNIM
TRADICIJAMA OBJAVLJENIH RELIGIJA
RABINSKA ANTROPOLOGIJA I SAVREMENE
BIOETIČKE I NAUČNO-KRITIČKE DEBATE
Matthias
Morgenstern
 1456237045 pdfs
TEOLOŠKO POIMANJE DOSTOJANSTVA
ŽIVOTA I PATNJE - KATOLIČKI DOPRINOSI BIOETICI
Ana Jeličić  1456237045 pdfs
BIOMEDICINSKA ETIKA - ISLAMSKI POGLED Hassan Hathout  1456237045 pdfs
ETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA LJUDSKIH
EMBRIONALNIH MATIČNIH ĆELIJA U ISLAMSKOM
SVIJETU: STAVOVI I RAZMIŠLJANJA
Ilhan Ilkilic i
Hakan Ertin
 1456237045 pdfs
HOSPITAL / HOSPICIJ U ISLAMSKOJ KULTURI Amir Muzur i
Iva Rinčić
 1456237045 pdfs

BIOETIČKI PROBLEMI U POSTMODERNOJ
PARADIGMI
ANATOMIJA POSTMODERNOG MORALA Dritan Abazović  1456237045 pdfs
KLONIRANJE I MORALNA DILEMA
XXI STOLJEĆA
Nedžada Alispahić  1456237045 pdfs
GMO IZMEĐU MITA I STVARNOSTI -
SLUČAJ ARGENTINE
Ivica Kelam i
Darija Rupčić
 1456237045 pdfs
BIOETIKA I RASIZAM- MOŽE LI BIOETIKA
DOPRINIJETI SMANJENJU RASIZMA?
Sandra Radenović  1456237045 pdfs

FARMAKOTERAPIJA I PSIHO-SOCIJALNI
RAZVOJ DJETETA - IZAZOV BIOETIČKOJ
ODGOVORNOSI
LIJEKOVI - PREVIŠE, NEPOTREBNO, ŠTETNO Lidija Gajski  1456237045 pdfs
KVALITETA DJEČIJEG RAZVOJA U
KONTEKSTU BIOETIKE
Nada Mladina  1456237045 pdfs

INTEGRATIVNA BIOETIKA
REVIZIJA POJMA BIOETIKE KAO ZAHTJEV
INTEGRATIVNOG MIŠLJENJA
Damir Smiljanić  1456237045 pdfs
POJAM SVIJETA I METODOLOGIJE
NOVE ZNANOSTI
Marija Selak  1456237045 pdfs
MORALNO - BIOETIČKA EVALUACIJA
SUVREMENIH BIOMEDICINSKIH POSTIGNUĆA
Suzana Vuletić  1456237045 pdfs

OGLEDI
MEDIJSKA PISMENOST - DUHOVNA
USPRAVNOST ŽENE U POSTMODERNIM
TOKOVIMA - KOMPARATIVNI POGLED
Fahira Fejzić Čengić  1456237045 pdfs

REFLEKSIJE
MESIJANIZAM NACIONALNIH IDEOLOGIJA
U STEREOTIPIMA I PREDRASUDAMA U
PREDSTAVLJANJU BOŠNJAČKE NACIJE
Dženan Kaljanac  1456237045 pdfs

KNJIŽEVNOHISTORIJSKE TEME
HAFIZ ŠIRAZI U DJELIMA ARAPSKIH
SPISATELJA
Mehmed Kico  1456237045 pdfs
VIŠEJEZIČNE PJESME
BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PJESNIKA
NA ORIJENTALNIM JEZICIMA
Elvir Musić  1456237045 pdfs

PRIKAZI
Michele Armini: UVOD U BIOETIKU,
Krščanska sadašnjost, Zagreb 2009.
Tomislav Smiljanić  1456237045 pdfs
Zbornik: Bioetika i dijete Nikolina Ćavar  1456237045 pdfs
Iva Rinčić - Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje
europske bioetike, Pergamena, Zagreb, 2012.
Igor Eterović  1456237045 pdfs
Fritz Jahr i njegov doprinos evropskoj bioetici Orhan Jašić  1456237045 pdfs
Sandra Radenović: Bioetika i medicina:
Odnos lekar - pacijentu paradigmi integrativne
bioetike, Akademija knjiga, Novi Sad, 2012.
Vida Jeremić  1456237045 pdfs
JAHR, sv. 4, broj 7, Zbornik radova sa
znanstvenog skupa Jezik medicine -
od geneze do kulture i etike komunikacije,
Rijeka, maj 2013.
Martina Šendula
- Pavelić
 1456237045 pdfs

No 74/75

No 74/75

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Winter 2016 - Spring 2017 • Vol. XIX-XX • No 74-75    

No. 73

No. 73

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Autumn 2016 • Vol. XIX • No 73

No. 72

No. 72

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Summer 2016 • Vol. XIX • No 72

No. 70/71

No. 70/71

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Winter 2015 - Spring 2016 • Vol. XVIII-XIX • No 70/71  

No. 54

No. 54

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Winter 2011 • Vol. XIV • No 54

No. 65/66

No. 65/66

SIGNS OF THE TIME • Sarajevo • Autumn-Winter 2014 • Vol. XVII • No 65/66

Instructions for Authors

Editor's Note In addition to the already usual sections Editorial Board will in future issues be particularly open to the texts that deal with the following topics: