Periodični časopis „Znakovi vremena" je osnovan 1997. godine, s ciljem aktueliziranja i afirmiranja novih tema. Časopis izlazi zahvaljujući aktivnoj saradnji nekolicine iranskih i bosanskohercegovačkih istraživača i intelektualaca na čelu sa glavnim urednikom prof. dr. Adnanom Silajdžićem, redovnim profesorom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Redakcija časopisa, u skladu s potrebama ovdašnjeg akademskog i kulturnog ozračja, vrši odabir tema za svaki pojedini broj. Uglavnom je riječ o temama iz oblasti filozofske misli, islamskog misticizma i teozofije, perzijskog jezika i književnosti, kulturnog dijaloga, te društveno-političkih i regionalnih studija.
Do sada je objavljeno 85/86 brojeva časopisa sa više od 950 znanstvenih i stručnih radova bosanskohercegovačkih, iranskih, te autora i istraživača iz drugih dijelova svijeta.
Institut je početkom 2016. godine pokrenuo i digitalni Časopis za politku i međunarode studije (PIS) koji se može pratiti direktno na web stranici: http://pisjournal.com/