Islam u kulturnom ident. EuropeNaslov: Islam u kulturnom identitetu Europe

Autor: Rešid Hafizović

ISBN: 978-9958-845-15-4

Izdavač: Institut "Ibn Sina" Sarajevo

Godina izdanja: 2018.

Opis:

Godina 1948. proteklog stoljeća je bila odlučna u vezi sa okupljanjem svih paneuropskih pokreta koji su oktobra mjeseca te iste godine evoluirali u Europski pokret koji je nošen idejom da se Europa federalizira ili organizira u savez država nalik Sjedinjenim Državama, s ciljem: da se definitivno izbjegne novi rat u Europi i uspostavi mir koji će počivati na demokraciji i poštivanju ljudskih prava, i da se Europa do te mjere ojača i postane potpuno neovisna o hegemoniji Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Na tom susretu svih paneuropskih pokreta jasno je iskristalizirana potreba o pokretanju aktivnosti u vezi sa konstituiranjem jedinstvenog europskog kulturnog pokreta i paneuropske kulture. Bez jasno izražene svijesti o tome da svi europski narodi posjeduju zajedničku i jedinstvenu, univerzalnu europsku kulturu i kulturni identitet nije moguć nikakav razgovor o budućoj jedinstvenoj Europi, niti je moguće prevazići onaj depresivni stav o tome kako Europa još uvijek nema konsenzusnu definiciju o tome šta je njen kulturni identitet i da li ga uopće ima.
Ali ono što, u prvome redu, čini conditio sine qua non kod postizanja te konsenzusne definicije o europskom kulturnom identitetu jeste jasno i glasno priznanje o tome kako su europski muslimanski narod i njihova kultura na tlu Pirinejskog poluotoka, Sicilije, Malte i Balkana, skoro cijeli jedan milenij doprinosili svojim izuzetnim duhovnim vrijednostima podizanju i narastanju europskog kulturnog identiteta kao takvog. Dok te vrijednosti sa predznakom islamske religije ne pronađu svoje mjesto u srcu europskog kulturnog identiteta, višedecenijska priča o jedinstvenom kulturnom identitetu Europe ostat će samo isprazna tlapnja i izvor novih frustracija u današnjoj Europi.

 

Sadržaj
Uvod
DUHOVNI ISLAM – RELIGIJA LJUBAVI ZA EUROPU ............ 9
Poglavlje I
O KULTURNOM IDENTITETU EUROPE ............................... 51
Poglavlje II
ANDALUZIJA – ZEMLJA ZBOG KOJE JE
POSLANIK PLAKAO .............................................................. 89
Poglavlje III
OD LITERARNE KARTOGRAFIJE
ORIJENTALIZMA DO IMAGINATIVNE
GEOGRAFIJE ORIJENTA..................................................... 135
Poglavlje IV
NOVA GEOGRAFIJA NASILJA............................................. 157
Poglavlje V
KATOLIČKA CRKVA
– POSLJEDNJI BASTION ORIJENTALIZMA ....................... 245
Poglavlje VI
ISLAM POST-KRŠĆANSKE EUROPE ................................. 267
Poglavlje VII
MEDINSKA POVELJA – MODEL USTAVA
ZA EUROPSKU UNIJU ........................................................ 291
BIBLIOGRAFIJA ................................................................... 301
INDEKS POJMOVA I IMENA ................................................ 311