Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Hanbel i njegova teologija

UDK 297.1

Autor

Adnan Silajdžić • Samir Beglerović

Sažetak

Autori se u tekstu bave ličnošću i učenjem Ahmeda ibn Hanbela, jednog od najznačajnijih i najkontroverznijih klasičnih muslimanskih učenjaka. U tom sklopu se kritički proučava pitanje “autentičnosti” njegova učenja te pitanje korištenja razuma kao instrumenta spoznaje u interpretaciji osnovnih načela islamskoga vjerovanja. Na kraju teksta sumarno su izložene osnovne karakteristike njegove teologije.

Ključne riječi

tradicija, tradicionalizam, akaid, Ahmed ibn Hanbel, hanbelijska tradicija, hadiski skripturalizam, Ebu Hanife

URL: /ibn-hanbel-i-njegova-teologija/

Tags: