Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Gostovanja

Institut Ibn Sina je u proteklih 10 godina uspio da, u saradnji sa Ministarstvom nauke i drugim iranskim institucijama, pošalje preko 40 bh. studenata u Iran radi studiranja na tamošnjim univerzitetima i visokim vjerskim školama. Također, Institut je organiziranjem brojnih posjeta bh. profesora i intelektualaca Iranu omogućio razmjenu mišljenja i ideja sa njihovim kolegama na iranskim univerzitetima, a time su stvoreni i preduvjeti za plodniju univerzitetsku i kulturnu saradnju između dvije zemlje. Ovdje ćemo spomenuti neke od bh. profesora i intelektualaca koji su u organizaciji našeg Instituta posjetili Iran:

1. Prof. dr. Enes Karić

2. Prof. dr. Ismet Bušatlić

3. Prof. dr. Rešid Hafizović

4. Prof. dr. Muhamed Filipović

5. Prof. dr. Muhamed Šestanović

6. Prof. dr. Adnan Silajdžić

7. Prof. dr. Enes Pelidija

8. Prof. dr. Smail Čekić

9. Prof. dr. Fatima Lačević

10. Prof. dr. Salih Fočo

11. Prof. dr. Enes Ljevaković

12. Prof. dr. Enes Durmišević

13. Prof. dr. Zuhdija Hasanović

14. Prof. dr. Nusret Isanović

15. Prof. dr. Tarik Kulenović

16. Prof. dr. Husnija Kamberović

U proteklom periodu smo nastojali dovođenjem iranske intelektualne elite u Bosnu i Hercegovinu radi sudjelovanja u radu naučnih konferencija, okruglih stolova i tribina (o čijim temama smo ranije pisali), doprinijeti boljem upoznavanju ovdašnje javnosti sa iransko-islamskom kulturom. Spomenut ćemo ovdje imena iranskih intelektualaca koje smo ugostili u Sarajevu:

1. Dr. Dinani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije na Teheranskom univerzitetu, i član naučnog vijeća Iranske akademije za filozofiju i teozofiju

2. Dr. Fouzi: zamjenik generalnog direktora istraživačkog instituta “Imam Homeini”

3. Dr. Mokadam: zamjenik generalnog direktora Instituta za uređivanje i publikovanje djela imama Homeinija

4. Dr. Rešad: direktor Instituta za islamsku kulturu i misao, i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

5. Dr. Meknun: direktorica sektora za žene u Institutu za humanističke nauke

6. Dr. Purazgadi: univerzitetski profesor i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

7. Dr. Tabataba'i: univerzitetski profesor i šefica Odsjeka za gnozu u Institutu “Imam Homeini”

8. Dr. A'vani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije i predsjednik Iranske akademije za teozofiju i filozofiju

9. Dr. Zamani: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

10. Dr. Rezai: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

11. Dr. Ourei: profesor sociologije na Univerzitetu Firdusi u Mešhedu

12. Dr. Biazar Širazi: univerzitetski profesor i rektor Univerziteta “Mazahib al Islami” u Teheranu

13. Dr. Gafari: univerzitetski profesor i šef Odsjeka za filozofiju Fakulteta humanističkih nauka na Teheranskom univerzitetu

14. Dr. Dželali: direktor biblioteke Državnog parlamenta i specijalni savjetnik za kulturu predsjednika Iranskog parlamenta.

15. Dr. Mohammad Javad Sobhanifar, profesor Univerziteta Azadi

16. Dr. Izzuddin Reza Nejad, professor i član Naučnog vijeća Međunarodnog univerziteta Al Mustafa

17. Dr. Ibrahim Mottaqi, professor i član Naučnog vijeća Teheranskog univerziteta

18. Dr. Ali Fathi Aštiyani, profesor na Teheranskom univerzitetu

A. Gostovanje iranskih univerzitetskih profesora na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

Jedan od najznačajnijih vidova saradnje svakako je gostovanje iranskih profesora na bosanskohercegovačkim fakultetima. U proteklom periodu u svojstvu gostujućih profesora u Bosni i Hercegovini boravili su:

1. Prof. dr. Fatima Tabataba'i, 2005: predavanje na Fakultetu islamskih nauka, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u roku od mjesec dana

2. Prof. dr. Sadeq Ourei, 2006: predavanje na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, u trajanju od tri sedmice

3. Prof. dr. Hossein Gafari, 2007: predavanje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u trajanju od dvije sedmice

4. Prof. dr. Mottaki, 2008: predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u trajanju od jedne sedmice

 

 

Gostovanja

Institut Ibn Sina je u proteklih 10 godina uspio da, u saradnji sa Ministarstvom nauke i drugim iranskim institucijama, pošalje preko 40 bh. studenata u Iran radi studiranja na tamošnjim univerzitetima i visokim vjerskim školama. Također, Institut je organiziranjem brojnih posjeta bh. profesora i intelektualaca Iranu omogućio razmjenu mišljenja i ideja sa njihovim kolegama na iranskim univerzitetima, a time su stvoreni i preduvjeti za plodniju univerzitetsku i kulturnu saradnju između dvije zemlje. Ovdje ćemo spomenuti neke od bh. profesora i intelektualaca koji su u organizaciji našeg Instituta posjetili Iran:

 

1. Prof. dr. Enes Karić

 

2. Prof. dr. Ismet Bušatlić

 

3. Prof. dr. Rešid Hafizović

 

4. Prof. dr. Muhamed Filipović

 

5. Prof. dr. Muhamed Šestanović

 

6. Prof. dr. Adnan Silajdžić

 

7. Prof. dr. Enes Pelidija

 

8. Prof. dr. Smail Čekić

 

9. Prof. dr. Fatima Lačević

 

10. Prof. dr. Salih Fočo

 

11. Prof. dr. Enes Ljevaković

 

12. Prof. dr. Enes Durmišević

 

13. Prof. dr. Zuhdija Hasanović

 

14. Prof. dr. Nusret Isanović

 

15. Prof. dr. Tarik Kulenović

 

16. Prof. dr. Husnija Kamberović

 

U proteklom periodu smo nastojali dovođenjem iranske intelektualne elite u Bosnu i Hercegovinu radi sudjelovanja u radu naučnih konferencija, okruglih stolova i tribina (o čijim temama smo ranije pisali), doprinijeti boljem upoznavanju ovdašnje javnosti sa iransko-islamskom kulturom. Spomenut ćemo ovdje imena iranskih intelektualaca koje smo ugostili u Sarajevu:

 

1. Dr. Dinani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije na Teheranskom univerzitetu, i član naučnog vijeća Iranske akademije za filozofiju i teozofiju

 

2. Dr. Fouzi: zamjenik generalnog direktora istraživačkog instituta “Imam Homeini”

 

3. Dr. Mokadam: zamjenik generalnog direktora Instituta za uređivanje i publikovanje djela imama Homeinija

 

4. Dr. Rešad: direktor Instituta za islamsku kulturu i misao, i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

 

5. Dr. Meknun: direktorica sektora za žene u Institutu za humanističke nauke

 

6. Dr. Purazgadi: univerzitetski profesor i član Visokog nacionalnog vijeća za kulturu

 

7. Dr. Tabataba'i: univerzitetski profesor i šefica Odsjeka za gnozu u Institutu “Imam Homeini”

 

8. Dr. A'vani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije i predsjednik Iranske akademije za teozofiju i filozofiju

 

9. Dr. Zamani: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

 

10. Dr. Rezai: univerzitetski profesor i član Naučnonastavnog vijeća Međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

 

11. Dr. Ourei: profesor sociologije na Univerzitetu Firdusi u Mešhedu

 

12. Dr. Biazar Širazi: univerzitetski profesor i rektor Univerziteta “Mazahib al Islami” u Teheranu

 

13. Dr. Gafari: univerzitetski profesor i šef Odsjeka za filozofiju Fakulteta humanističkih nauka na Teheranskom univerzitetu

 

14. Dr. Dželali: direktor biblioteke Državnog parlamenta i specijalni savjetnik za kulturu predsjednika Iranskog parlamenta.

 

15. Dr. Mohammad Javad Sobhanifar, profesor Univerziteta Azadi

 

16. Dr. Izzuddin Reza Nejad, professor i član Naučnog vijeća Međunarodnog univerziteta Al Mustafa

 

17. Dr. Ibrahim Mottaqi, professor i član Naučnog vijeća Teheranskog univerziteta

 

18. Dr. Ali Fathi Aštiyani, profesor na Teheranskom univerzitetu

 
 

A. Gostovanje iranskih univerzitetskih profesora na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

 

Jedan od najznačajnijih vidova saradnje svakako je gostovanje iranskih profesora na bosanskohercegovačkim fakultetima. U proteklom periodu u svojstvu gostujućih profesora u Bosni i Hercegovini boravili su:

 

1. Prof. dr. Fatima Tabataba'i, 2005: predavanje na Fakultetu islamskih nauka, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u roku od mjesec dana

 

2. Prof. dr. Sadeq Ourei, 2006: predavanje na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, u trajanju od tri sedmice

 

3. Prof. dr. Hossein Gafari, 2007: predavanje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u trajanju od dvije sedmice

 

4. Prof. dr. Mottaki, 2008: predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u trajanju od jedne sedmice