30.11.2021. posjeta reisul ulemi

دیدار و گفتگوی مدیران مؤسسۀ ابن سینا و انتشارات القلم با رئیس العلمای محترم بوسنی و هرزگوین به مناسبت انتشار کتاب “الهی نامۀ عطار نیشابوری”

30.11.2021. posjeta reisul ulemiروز سه شنبه 9 آذر 1400 (30 اکتبر 2021) جناب آقای حسین افندی کاوازویچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین در دیداری صمیمی با مسئولین و گروه اجرایی پروژۀ ترجمه و انتشار کتاب الهی نامه، دیدار و گفتگو کرد.
آقای کاوازویچ که خود یکی از ایده پردازان ترجمۀ الهی نامه بودند از دکتر مبینا موکر؛ مترجم، هاجم حیدراویچ؛ شاعر و به نظم درآورندۀ این اثر و همچنین از مدیران مؤسسۀ علمی پژوهشی ابن سینا و انتشارات القلم به عنوان ناشران مشترک این کتاب، تشکر و قدردانی نمودند و این کتاب را یکی از ماندگارترین آثار در حوزۀ ادبیات عرفانی دانسته و افزودند: این کتاب در غنای علمی و اندیشه ای مسلمانان بالکان بویژه بوسنی و هرزگوین تاثیرگذار خواهد بود.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود از آقای عباسی مدیر مؤسسۀ ابن سینا و آقای مسعود اسمائیچ مدیر انتشارات القلم خواستند با تشکیل هیئت اجرایی، یک مراسم رونمایی با شکوه برای کتاب “الهی نامۀ عطار” برنامه ریزی نموده و از همۀ دانشمندان و فرهیختگان بوسنی و هرزگوین برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورند.
عباسی ضمن تشکر از حمایت ها و رهنمودهای رئیس العلما و همچنین با اشاره به تجربۀ همکاری مسرت بخش با انتشارات القلم در به سر انجام رساندن این پروژه گفت: مؤسسۀ ابن سینا مفتخر است که در مدت فعالیت خود، چند کتاب فاخر و تاریخی مثل دیوان حافظ و فرهنگ فارسی بوسنیایی را منتشر نموده و ترجمۀ الهی نامه نیز به آنها افزوده شد. وی در ادامه، گزارش کوتاهی از فعالیت ها و منشورات در دست چاپ مؤسسه را به اطلاع رئیس العلما رساند.

Tags: