IMG 20211011 141644 946

مراسم معرفی کتاب ” شیخ حسن قائمی فرزند زمان” در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو برگزار گردید

IMG 20211011 141644 946طی مراسمی روز جمعه 16 مهرماه 1400، در محل نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو، سالن “کوچا بوسانسکا” معرفی کتاب ” شیخ حسن قائمی فرزند زمان” تالیف دکتر مبینا موکر برگزار گردید.
دکتر موکر درباره ی کتاب خود گفت: “کتاب حاضر یک تحلیل انتقادی از کتابها و مقالاتی است که تا کنون درباره شیخ حسن قائمی، شاعر و شیخ نامدار قرن 17. م. به زبان بوسنیایی نوشته شده است”.

دکتر موکر ضمن اینکه حسن قائمی را شیخ طریقت های قادریه و خلوتیه دانست به این نکته اشاره کرد که امکان دارد او اویسی نیز بوده باشد زیرا در زندگی نامه معنوی حسن قائمی به اسم هیچ شیخی که نقش استاد و مراد را برای او داشته و راه سیر سلوک را به وی نشان داده باشد، سخنی به میان نیامده است.
دکتر موکر در ادامه سخنرانی خود گفت: حسن قائمی به عنوان یک روشنفکر، پاسخگوی نیاز و مقتضایات زمان و جامعه خودش بود او با زنان همواره با احترام رفتار می کرد و در آن شرایط به خانم ها اجازه داد تا در مراسم ذکر طبق اصول طریقت قادریه شرکت نمایند و همچنین در جلسات قرآن خوانی و حدیث خوانی در خانقاه او حضور پیدا کنند. ایشان با این حرکت در واقع توانست زن بوسنی را به صحنه طریقت های صوفیانه وارد نماید. این اقدام شیخ حسن قائمی تا آن زمان در تاریخ تصوف بوسنی بی سابقه و بی بدیل بود.
در بخش دیگری دکتر موکر توضیح داد که چرا شیخ قائمی را “فرزند زمان” می نامد و تأکید کرد که “شیخ حسن قائمی” از یک سو رفتار خود را با شرایط محیط و زمان هماهنگ کرده بود و از سوی دیگر، حضور خداوند متعال را در هر لحظه از زندگی خود، احساس می کرد و گویی که پروردگارش را با چشم سر می دید و لذا از این جهات می توان او را فرزند زمان نیز نامید.
در پایان، دکتر موکر از موسسه علمی و پژوهشی “ابن سینا” در سارایوو و موسسه تحقیقات اجتماعی و مذهبی توزلا، که به عنوان ناشران مشترک این کتاب را در اختیار مخاطبان قرار داده اند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

Tags: